Onderwerp

Ringpresident

Een ringpresident is de onbezoldigde leider van een ring, een geografisch gebied dat met een bisdom kan worden vergeleken. Een ringpresident wordt als vrijwilliger voor die taak geroepen. Hij houdt toezicht op de programma’s van de kerk in een vastgesteld geografisch gebied dat bestaat uit kerkgemeenten die wijken worden genoemd. Hij is verantwoordelijk om de leden in zijn ring te helpen met hun inspanningen om Jezus Christus te volgen. Hij houdt ook toezicht op het werk van de bisschoppen of wijkleiders. Hij geeft ze zo nodig raad.

Een ringpresident wordt bijgestaan door twee raadgevers en een groep van twaalf mannen, een hoge raad genoemd. Deze leiders hebben vrij veel plaatselijke bevoegdheden zodat ze beslissingen kunnen nemen betreffende de leden in hun ring. De ambtstermijn van een ringpresident is in de regel zo’n negen jaar.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.