Onderwerp

Seminarie

Het seminarie is een vierjarig godsdienstig educatief programma voor middelbare scholieren. Het is toegankelijk voor tieners van alle geloofsrichtingen.

De cursisten besteden een heel schooljaar aan het bestuderen van een van de standaardwerken: het Oude Testament, het Nieuwe Testament, het Boek van Mormon of de Leer en Verbonden. Als een cursist zijn of haar diploma ontvangt, heeft hij of zij alle vier boeken bestudeerd.

In gemeenschappen met veel heiligen der laatste dagen gaan de cursisten tijdens schooltijd naar het seminarie. In andere delen van de wereld gaan de cursisten voor of na school naar het seminarie. In sommige gevallen, waar de afstand een probleem is of waar niet veel leden van de kerk zijn, mogen de cursisten het vierjarige programma thuis doen.

De lessen worden door fulltime leerkrachten en vrijwilligers gegeven. Er nemen over de hele wereld zo’n 350 duizend cursisten deel.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.