Onderwerp

Tabernakel

Een groot gebouw dat voor bijeenkomsten gebruikt wordt, maar meestal wordt de Tabernakel op Temple Square in Salt Lake City bedoeld, het thuishonk van het Mormoons Tabernakelkoor.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.