Onderwerp

Tiende

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen praktiseren het Bijbelse beginsel van tiende door tien procent van hun inkomen aan de kerk af te dragen.

Tiende was al in de tijd van het Oude Testament van kracht. Er staat bijvoorbeeld in Genesis 14:17-20 dat Abraham tiende betaalde aan Melchizedek. Tegenwoordig wordt het tiendegeld voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals humanitaire hulp en de bouw van kerken en tempels. Er worden ook allerlei lopende kosten van de kerk mee betaald, en programma’s zoals zendingswerk, onderwijs en genealogie.

Heiligen der laatste dagen geven hun tiendebijdragen aan plaatselijke leiders. Deze plaatselijke leiders sturen het geld naar de hoofdzetel van de kerk in Salt Lake City (Utah, VS), waar een comité bepaalt hoe het geld gebruikt wordt. Die raad bestaat uit het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen en de Presiderende Bisschap.

Net als leden van andere geloofsrichtingen geloven heiligen der laatste dagen dat het betalen van tiende een blijk van dankbaarheid tegenover God is en zowel geestelijke als stoffelijke zegeningen met zich meebrengt.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.