Onderwerp

Vastenzondag

Een zondag, meestal de eerste van de maand, waarop heiligen der laatste dagen twee maaltijden overslaan en de kosten daarvan, of meer, aan de kerk geven om de armen en behoeftigen te helpen. Het geschonken geld wordt vastengave genoemd. Tijdens de avondmaalsdienst op iedere vastenzondag, die de vasten�en-getuigenisdienst wordt genoemd, kunnen de leden hun getuigenis onder woorden brengen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.