Onderwerp

Verordening

Een woord dat vaak door heiligen der laatste dagen wordt gebruikt voor verscheidene religieuze ceremonies, zoals de doop of het ronddienen van het avondmaal op zondag.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.