Onderwerp

Verhoging

Een term die gebruikt wordt om de uiteindelijke, eeuwige levensstaat in de tegenwoordigheid van God te beschrijven.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.