Onderwerp

Wijk

Kerkgemeenten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn geografisch georganiseerd en leden bezoeken de erediensten bij hen in de buurt. Ieder lid hoort bij een wijk of gemeente. De onbezoldigde leider van een wijk is een bisschop. Hij is lid van de kerkgemeente en is gevraagd om deze functie op vrijwillige basis te vervullen.

Iedere wijk heeft lessen en activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen, waaronder kinderen, jongeren en volwassenen. De grote hoeveelheid tijd en inspanning die vereist is om een wijk te besturen en in de behoeften van de leden te voorzien, wordt door de leden zelf vervuld. De meeste leden worden door de plaatselijke leiders gevraagd om bepaalde taken uit te voeren. Die taken kunnen administratief zijn, onderwijskundig of dienstverlenend. Deze taken worden zo nu en dan gerouleerd, afhankelijk van de behoeften in de kerkgemeente.

Leden van een wijk gaan op zondag naar de kerk en gedurende de week hebben ze activiteiten. Een wijk is een kerkgemeente waarin de mormonen vriendschap kunnen sluiten en elkaar kunnen steunen in hun streven om Jezus Christus te aanbidden en te volgen. Iedereen is welkom om de zondagse erediensten van een wijk bij te wonen.

Verscheidene wijken vormen een ring, die te vergelijken is met een katholiek bisdom. De leider van een ring is een ringpresident. In gebieden waar minder leden van de kerk zijn, zijn de heiligen der laatste dagen in districten en gemeenten verdeeld, in plaats van in ringen en wijken. De onbezoldigde leider van een gemeente is een gemeentepresident.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.