Onderwerp

Zondagsschoolpresidium

Alle kerkleden van twaalf jaar en ouder worden aangemoedigd om aan een zondagsschoolklas deel te nemen, die iedere week als onderdeel van de wekelijkse bijeenkomsten wordt gehouden. Het doel ervan is om in het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen en personen en gezinnen te sterken.

Het Eerste Presidium van de kerk roept drie mannen als algemeen zondagsschoolpresidium. Onder leiding van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen geven de leden van het algemeen zondagsschoolpresidium advies in zaken die de zondagsschool betreffen.

De huidige algemeen zondagsschoolpresident is Russell T. Osguthorpe en zijn raadgevers zijn David M. McConkie en Matthew O. Richardson.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.