Onderwerp

ZHV-presidium

Het algemeen presidium van de zustershulpvereniging werkt onder leiding van het Eerste Presidium van de kerk. Momenteel is zuster Jean B. Bingham presidente van de vereniging. Haar raadgeefsters zijn zuster Sharon Eubank en zuster Reyna I. Aburto. Ze zijn sinds april 2017 in functie.

In de organisatiestructuur van de kerk krijgen vrouwen de kans om leiding te geven, toespraken te houden in erediensten en voor de gemeente gebeden uit te spreken. Zij spelen een actieve rol in het welzijnsprogramma van de kerk door in zelfredzaamheidsbeginselen te onderwijzen en mensen met het oplossen van hun materiële problemen op de korte en lange termijn te helpen. Er is bovendien een uitvoerig huisbezoekprogramma waarbij vrouwen uit de kerk elkaar regelmatig bezoeken om steun en bemoediging te geven. Joseph Smith heeft het doel van de zustershulpvereniging als volgt uitgelegd: ‘De armen, de behoeftigen, de weduwen en de wezen te steunen, en alle liefdadige doeleinden na te streven.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.