Persbericht

Eerste Presidium uit liefde, support voor Franse bevolking

Franse vlaggen hangen half stok op hoofdkantoor van de kerk en op Temple Square

Op zaterdag 14 november heeft het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de volgende verklaring gegeven met betrekking tot de aanslagen in Parijs:

“Samen met mensen wereldwijd, rouwen wij vandaag door stil te staan bij de vreselijke tragedie die in Parijs plaatsvond. We bidden voor hen die betrokken zijn, voor hun familie en geliefden, voor de leiders van het land en speciaal voor de Franse bevolking. Voor allen die trachten het diepe gevoel van  geweld en verlies te overkomen. We hebben gemeend de vlaggen op Temple Square half stok te hangen. De Franse vlag hangt uit ten teken van onze liefde en support voor hen. In deze uren van onzekerheid en wanhoop, vragen wij de leden van de Kerk overal ter wereld met ons te bidden voor de vrede van de Heiland Jezus Christus die troost, heling, begrip en hoop mag brengen. 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.