Persbericht

Kerkleden gevraagd hulp aan vluchtelingen te verlenen

De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is gevraagd vluchtelingen wereldwijd te helpen. Het Eerste Presidium, het hoogste bestuursorgaan van de kerk, dat bestaat uit president Thomas S. Monson en zijn beide raadgevers, president Henry B. Eyring en president Dieter F. Uchtdorf, heeft op 27 oktober 2015 een brief naar de leidinggevenden van de kerk gestuurd.

Deze brief zal wereldwijd in de avondmaalsdienst, de zondagse eredienst van de kerk, voorgelezen worden.

In de brief staat: ‘We volgen met bezorgdheid en medeleven de benarde toestand van de miljoenen mensen die wereldwijd hun thuis vanwege oorlog en andere tegenspoed ontvlucht zijn.’

De brief vermeldt dat de kerk ‘dankzij de gulle bijdragen van onze leden’ in verschillende landen migranten en vluchtelingen helpt.

De mormonen bieden al ruim tien jaar hulp aan vluchtelingen in het Midden-Oosten. Ze hebben honderdduizenden dekens, kleding, medische hulpgoederen, voedsel en andere benodigdheden aan vluchtelingen in Jordanië, Libanon, Turkije en Syrië geschonken.

In reactie op de recente vluchtelingencrisis in Europa heeft de kerk in september nog eens vijf miljoen dollar voor de hulpverlening aan ontheemden beloofd.

De brief vervolgt: ‘Leden kunnen aan het humanitaire-hulpfonds van de kerk bijdragen met gebruik van het specificatieblaadje Tiende en andere giften. We sporen kerkunits, gezinnen en personen tevens aan om waar mogelijk aan plaatselijke hulpprojecten deel te nemen.’

Het slot van de brief luidt: ‘Moge de Heer u zegenen voor uw christelijk dienstbetoon aan mensen in nood.’

Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gelieve dan bij de eerste vermelding de volledige naam van de kerk te gebruiken.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.