Persbericht

'Aardse engelen' in Slowakije

In humanitaire hulp worden wonderen vaak door gewone mensen verricht.

Ouderling Scott en zuster Kelly Kozak zijn een zendingsechtpaar dat in Slowakije en Polen als bestuurders humanitaire hulp van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werkzaam is. Zij hebben een zeer verarmde Roma-gemeenschap in de buurt van Karolov Dvor (Slowakije), een dorp dat zo'n 500 kilometer ten oosten van Bratislava ligt, aan brandhout geholpen zodat deze mensen warme maaltijden kunnen klaarmaken en hun bescheiden woning kunnen verwarmen.

In februari 2023 meldden de ouderling en zuster Kozak dat zij - tevergeefs - op zoek waren naar een grote hoeveelheid brandhout tegen een redelijke prijs voor het Roma-dorp. Het was februari en nog steeds bitter koud. Zij waren uitermate dankbaar voor wat zij 'een tedere barmhartigheid' noemden, toen twee goede mannen, die niets met hen of de Roma-gemeenschap te maken hadden, dat gigantische probleem hielpen oplossen.

De Roma worden in veel delen van de wereld als verschoppelingen beschouwd, en velen leven in extreme armoede, zoals de mensen in dit dorp. De enige manier om hun schamele huizen te verwarmen en eten te koken, is met kleine houtkachels. Maar de prijs van brandhout was in Slowakije meer dan verdubbeld. Door de dreigende energiecrisis in Europa hebben meer mensen in Midden-Europa besloten om hun huizen met hout te verwarmen, en Slowakije is een van de belangrijkste uitvoerders van brandhout.

De Roma konden zich het benodigde hout niet veroorloven. Naast de hoge kosten en de grote hoeveelheid benodigd hout waren er ook nog de afstand en de leveringskosten. Het Roma-dorp ligt namelijk op drie uur rijden van de dichtstbijzijnde houthandel.

Maar toen schoten 'twee engelen onder ons te hulp', herinnert ouderling Kozak zich. Tijdens een informeel gesprek met een nieuwe kennis, Joseph Molnar, kwam het brandhoutprobleem ter sprake. Joseph nam contact op met zijn vriend Jozef Karahuta, die in de houthandel zit. Er werd afgesproken dat ouderling en zuster Kozak naar het bedrijf van Jozef zouden gaan om hun behoeften te bespreken. Hoewel hij in timmerhout handelde en niet in brandhout, was Jozef bereid om tegen een goede prijs een enorme lading brandhout te leveren - genoeg om het Roma-dorp voor de rest van de winter te voorzien. En bovendien zou het hout in slechts drie dagen geleverd worden. 'Deze twee mannen waren letterlijk engelen, die een wonder voor mensen in wanhopige nood bewerkstelligden', aldus de ouderling en zuster Kozak.

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft gezegd: 'Ik getuig van engelen, zowel de hemelse als de aardse. Als we spreken over hen die een werktuig zijn in Gods handen, bedenk dan dat engelen niet altijd van de andere kant van de sluier komen. Met sommigen van hen hebben we persoonlijk contact: hier, nu, elke dag. Sommigen van hen wonen bij ons in de buurt.'

Ouderling en zuster Kozak zeggen het zo: 'Onze hemelse Vader blijft ons zegenen met de middelen die we nodig hebben om onze zending, het zegenen van Gods kinderen, te vervullen. En in sommige gevallen zijn die middelen enkele van zijn andere kinderen.' Ouderling en zuster Kozak zijn twee van de vijftig voltijdzendelingen met welzijnszorg en zelfredzaamheid als hoofddoel die in Europa voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werkzaam zijn, en van de ruim tweehonderd in die hoedanigheid over de hele wereld. Ze kunnen allemaal uit ervaring getuigen dat wanneer we de aansporing van Jezus Christus opvolgen om onze medemens lief te hebben en te dienen, God wonderen verricht - en soms engelen stuurt.

Zaterdag 8 april, is de Internationale Dag van de Roma. Dan worden de cultuur, geschiedenis en kunst van de Roma en hun bijdragen aan vele naties gevierd. Dan wordt ook meer bekendheid gegeven aan de vele moeilijkheden waarmee zij geconfronteerd worden. Net als sommige andere etnische minderheden zijn de Roma eeuwenlang genegeerd en benadeeld. Zo'n 80% van de Roma in Europa leeft in bittere armoede, en de bewoners van Karolov Dvor vormen daarop geen uitzondering.

In Hongarije, Rusland, Slowakije, Servië, Spanje en Frankrijk maken de miljoenen Roma tot 12% (exact aantal onbekend) van de totale bevolking uit. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen dient alle mensen, ongeacht ras, levensovertuiging, cultuur of land. De kerk werkte in 2022 mee aan 138 humanitaire projecten in Europa, waarvan meer dan 351.000 mensen hebben geprofiteerd.

Een eenvoudige, vriendelijke groet bracht de vriendschap van ouderling en zuster Kozak met Joseph en Ludmila Molnar op gang. Ouderling Kozak zegt: 'De Heer kan wonderen verrichten. Joseph en Ludmila Molnar komen uit Slowakije, maar hebben 10 jaar in de Verenigde Staten gewoond. Ludmila herkende het Amerikaanse accent van zuster Kozak toen ze elkaar in een winkel in ons flatgebouw tegenkwamen.' Na enkele minuten gesproken te hebben, beseften ze dat de twee families meer dan 25 jaar geleden in Irvine (Californië) vlakbij elkaar hadden gewoond. Ze hadden toen allebei een zoon die ijshockey speelde. Toen er in Irvine een nieuwe ijspiste werd geopend, waren zowel ouderling Kozak en zijn zoon als Joseph en zijn zoon bij de grote opening van die ijspiste aanwezig. Misschien stonden ze wel vlak naast elkaar!

25 jaar later ontmoetten ze elkaar eindelijk - in Slowakije, op 10.600 kilometer van Irvine - om 'aardse engelen' en een aangenamere winter naar de Roma-nederzetting in dit buitengebied van Karolov Dvor te brengen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.