Persbericht

20 nieuwe tempels en een nieuw algemeen jeugdwerkpresidium aangekondigd in de algemene aprilconferentie 2021

Europa krijgt drie nieuwe tempels: Brussel, Oslo en Wenen

Op zaterdag 3 en zondag 4 april 2021 werd de 191e algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gehouden in het Conferentiecentrum in Salt Lake City (Utah, VS). Er werden nieuwe algemene autoriteiten voorgesteld, een nieuw algemeen jeugdwerkpresidium werd ondersteund, en de bouw van 20 nieuwe tempels werd aangekondigd.

Op 1 april 2021 vond een leidersvergadering plaats, waaraan zo’n 300 algemene autoriteiten, algemeen functionarissen en gebiedszeventigers deelnamen, hetzij in levende lijve, hetzij virtueel. Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen gaven raad en leiding aan de kerkleiders.

Russell M. Nelson, president van de kerk, zei dat we tijdens de pandemie ‘hebben geleerd dat we geen vliegtuigen nodig hebben om ons getuigenis de wereld rond te laten gaan’. Hij zei zelfs dat de woorden van kerkleiders ‘in 2020 meer mensen hebben bereikt dan ooit tevoren’. De president van de kerk sprak ook over de toename van de humanitaire hulp die de kerk in 2020 heeft geboden. Hij verduidelijkte op welke manieren de kerk steun had verleend. ‘Mensen hebben tijd, geld en persoonlijke dienstverlening geschonken uit vrijgevigheid en liefde voor noodlijdenden in 152 landen’, zei hij. Tijdens die vergadering werden ook 77 nieuwe gebiedszeventigers ter ondersteuning voorgesteld.

In de zaterdagavondbijeenkomst werd de roeping van elf nieuwe leiders aangekondigd, namelijk acht algemeen zeventigers en een nieuw algemeen jeugdwerkpresidium.

Algemeen zeventigers dienen in het Presidium der Zeventig, in gebiedspresidiums en in andere bestuurlijke functies aan de hoofdzetel van de kerk. Op aanwijzing van het Quorum der Twaalf Apostelen ontmoeten en onderwijzen zij kerkleiders, zendelingen en kerkleden in kerkgemeenten overal in de wereld. Zij hebben de jurisdictie om waar ook ter wereld te dienen, in tegenstelling tot de gebiedszeventigers van wie de jurisdictie doorgaans beperkt is tot het gebied waarin zij dienen.

De nieuwe algemeen zeventigers zijn ouderling Sean Douglas, ouderling Michael Dunn, ouderling Clark G. Gilbert, ouderling Patricio M. Giuffra, ouderling Alfred Kyungu, ouderling Alvin F. Meredith III, ouderling Carlos G. Revillo jr. en ouderling Vaiangina Sikahema.

Het jeugdwerkpresidium ziet wereldwijd toe op het onderwijs aan kinderen van anderhalf tot en met elf jaar in het evangelie van Jezus Christus en leert hen die beginselen na te leven. Deze leidsters dienen op aanwijzing van het Eerste Presidium en reizen vaak om de kinderen en hun plaatselijke leidinggevenden raad en steun te geven. Het nieuwe jeugdwerkpresidium bestaat uit zuster Camille N. Johnson, presidente; zuster Susan H. Porter, eerste raadgeefster; en zuster Amy Wright, tweede raadgeefster.

Op 1 augustus 2021 zullen ouderling Robert C. Gay en ouderling Terence M. Vinson uit het presidium der Zeventig worden ontheven. Hun plaats in het presidium der Zeventig wordt ingenomen door ouderling Paul V. Johnson, voormalig president van het gebied Europa, en ouderling Mark S. Palmer.

De zondagmorgenbijeenkomst, in dit geval de paasbijeenkomst, was een sterk internationale aangelegenheid, waardoor de wereldwijde verspreiding van de kerk werd benadrukt. De bijeenkomst werd uitgezonden op meer tv- en radiostations dan ooit tevoren, waardoor miljoenen mensen over de heel wereld ze live konden volgen. De sprekers in de bijeenkomst kwamen uit verschillende landen, en de vooraf opgenomen muziek werd verzorgd door koren van over de hele wereld, die in hun moedertaal zongen.

President Russell M. Nelson sloot de bijeenkomst op de sabbat af met zijn getuigenis aan het brede publiek dat het evangelie van Jezus Christus hoop biedt in een verdeelde, vermoeide wereld.

‘Mijn geliefde broeders en zusters, op deze paasmorgen roep ik u op om vanaf vandaag uw geloof te vergroten’, zei de president van de kerk. ‘Dankzij uw geloof zal Jezus Christus uw vermogen vergroten om de bergen in uw leven te verzetten, ook al lijken uw persoonlijke problemen zo groot als Mount Everest.’

In de laatste bijeenkomst van de conferentie kondigde president Russell M. Nelson de bouw van 20 nieuwe tempels aan, waarvan 3 in Europa. De tempels worden gebouwd in:

 • Oslo (Noorwegen)
 • Brussel (België)
 • Wenen (Oostenrijk)
 • Kumasi (Ghana)
 • Beira (Mozambique)
 • Kaapstad (Zuid-Afrika)
 • Singapore (Republiek Singapore)
 • Belo Horizonte (Brazilië)
 • Cali (Colombia)
 • Querétaro (Mexico)
 • Torreón (Mexico)
 • Helena (Montana, VS)
 • Casper (Wyoming, VS)
 • Grand Junction (Colorado, VS)
 • Farmington (New Mexico, VS)
 • Burley (Idaho, VS)
 • Eugene (Oregon, VS)
 • Elko (Nevada, VS)
 • Yorba Linda (Californië, VS)
 • Smithfield (Utah, VS)

In de geschiedenis van de kerk is er maar één keer een groter aantal nieuwe tempels aangekondigd. Dat was tijdens de algemene aprilconferentie 1998, toen voormalig kerkpresident Gordon B. Hinckley (1910–2008) de bouw van 32 nieuwe tempels aankondigde, evenwel zonder specifieke locaties te vermelden.

De aankondiging van 20 nieuwe tempels en hun locatie door president Nelson is uniek. De Kerk van Jezus Christus heeft nu 251 tempels aangekondigd, in aanbouw of in gebruik.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.