Persbericht

Profeet kondigt twintig nieuwe tempels aan, waaronder Brussel, België

President Russell M. Nelson heeft al 69 nieuwe tempels aangekondigd sinds 2018

Temp in De Haag, Nederland
Temp in De Haag, Nederland
Temp in De Haag, Nederland© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

President Russell M. Nelson van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft plannen voor twintig nieuwe tempels wereldwijd aangekondigd. Ze zullen op de volgende plaatsen gebouwd worden:

 • Oslo, Norway
 • Brussels, Belgium
 • Vienna, Austria
 • Kumasi, Ghana
 • Beira, Mozambique
 • Cape Town, South Africa
 • Singapore, Republic of Singapore
 • Belo Horizonte, Brazil
 • Cali, Colombia
 • Querétaro, México
 • Torreón, México
 • Helena, Montana
 • Casper, Wyoming
 • Grand Junction, Colorado
 • Farmington, New Mexico
 • Burley, Idaho
 • Eugene, Oregon
 • Elko, Nevada
 • Yorba Linda, California
 • Smithfield, Utah

Dit is het op één na hoogste aantal nieuwe tempels dat in één keer werd aangekondigd in de geschiedenis van de kerk. Op de algemene conferentie van april 1998 kondigde president Gordon B. Hinckley (1910–2008) 32 nieuwe tempels aan, echter zonder hun locaties te noemen.

President Nelson’s aankondiging vandaag is bijzonder, niet alleen omwille van het aantal, maar ook omwille van hun locaties. De profeet heeft nu reeds 69 nieuwe tempels aangekondigd sinds hij geroepen werd als president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft nu 251 tempels in gebruik, onder constructie of aangekondigd.

In tempels worden geen reguliere zondagse bijeenkomsten gehouden voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ze verschillen sterk van de duizenden reguliere kerkgebouwen over de hele wereld die voor de zondagse bijeenkomsten gebruikt worden.

Iedereen, ongeacht zijn godsdienstige overtuiging, is welkom in een kerkgebouw van de heiligen der laatste dagen om de bijeenkomsten bij te wonen. Maar vanwege de heilige aard van de tempel als ‘huis van de Heer’ worden alleen leden van de kerk die aan bepaalde gedragsnormen voldoen in de tempel toegelaten. Een lid moet de fundamentele geloofsbeginselen naleven om in de tempel te worden toegelaten. Hij of zij heeft iedere twee jaar een gesprek met zijn of haar plaatselijke leiders om dit te bevestigen.

Een tempel van de heiligen der laatste dagen wordt als een huis van God beschouwd, een heilige en vredige plek, afgescheiden van wereldse beslommeringen. Het is een plek waar leden van de kerk formele beloften en toezeggingen aan God doen. Het is ook een plek waar de hoogste sacramenten van het geloof plaatsvinden — de bezegeling van de huwelijkse en gezinsbanden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.