Persbericht

2024 Youth Album in het Nederlands vertaald en opgenomen

Merryn Jongkees

Logo van het 2024 Youth Album Disciple of Christ© 2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Medio jaren 1970 bracht de kerk in het kader van het seminarieprogramma de maxisingle Like Unto Us uit, met daarop drie Engelstalige geestelijke popsongs. Voor veel kerkjeugd in die tijd een openbaring: populaire muziek met een boodschap over het herstelde evangelie van Jezus Christus. Het genre gospel bestond al lang, maar nog niet eerder op die schaal vanuit het perspectief van onze kerk. Het succes van deze uitgave leidde al snel tot meer, uitgebreidere albums: Hold to the Rod, Not of the World, For Our Day, om er maar een paar te noemen. Inmiddels brengt de kerk geruime tijd jaarlijks een ‘Youth Album’ (jeugdalbum) uit, waarvan de titelsong het jeugdthema voor dat jaar is.

Veel door de kerk geproduceerde muziek wordt breed beschikbaar gemaakt, maar de gezongen taal is meestal Engels. In landen als Nederland en België is dat gezien de populariteit van Engelstalige muziek geen bezwaar, maar de behoefte aan Nederlandstalige kerkmuziek blijft bestaan. Dat blijkt wel uit de diverse initiatieven in de afgelopen jaren om bestaande Engelstalige kerkmuziek naar het Nederlands te vertalen en opnames daarvan via sociale media te publiceren. De kerk doet daarom inmiddels veel om popmuziek in de eigen taal voor leden toegankelijk te maken.

Dit jaar is op dat gebied een grote stap gezet: waar tot vorig jaar van de jaarlijkse jeugdalbums alleen de titelsongs werden vertaald, is dit jaar het complete Jeugdalbum 2024 in diverse andere talen, waaronder Nederlands, vertaald. Na vertaling door het muziekteam van het vertaalbureau van de kerk zijn de teksten samen met de vanuit Salt Lake City aangeleverde geluidsbestanden in een externe studio ingezongen. Het resultaat kan nu door iedereen worden beluisterd op het YouTube-kanaal van de kerk, waarvan de link op de website van de kerk te vinden is. Daarnaast zal het album onder de titel Jeugdalbum 2024 in de Evangeliebibliotheek worden geplaatst.

Volgend jaar zal het Nederlandstalige Jeugdalbum 2025 verschijnen, waarvan de vertaling al is begonnen. Hoe het album geproduceerd zal worden, staat nog niet vast. Het zal in ieder geval, net als zijn voorgangers, niet alleen veel luisterplezier bezorgen, maar ook een bron van inspiratie, troost en kracht zijn.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.