Persbericht

Eerste 13 liederen uit nieuw zangboek gepubliceerd

De nieuwe muziek is beschikbaar in de apps Gewijde muziek en Evangeliebibliotheek

Het nieuwe wereldwijde zangboek van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt geleidelijk gepubliceerd. De eerste dertien liederen zijn nu in het Engels, Spaans, Portugees en Frans vrijgegeven. Deze nieuwe muziek staat in de apps Gewijde muziek en Evangeliebibliotheek en in de Muziekbibliotheek van de kerk op music.churchofjesuschrist.org.

In de aanloop naar de volledige lancering van het zangboek, dat tegen het eind van 2026 zowel gedrukt als digitaal in het Engels, Spaans, Portugees en Frans beschikbaar zal zijn, zullen er digitaal telkens kleine hoeveelheden nieuwe muziek worden gepubliceerd. Naar verwachting zal het hele zangboek tegen eind 2030 in vijftig talen voltooid zijn. Voor elk lied zijn er een gezongen versie en twee instrumentale begeleidingen.

De beschikbare lofzangen zijn:

‘We zijn dankbaar voor de lofzangen en liederen die vanaf nu beschikbaar zijn – en die in de toekomst zullen volgen – om ons geloof te versterken en ons te inspireren het goede te doen’, aldus ouderling Michael T. Ringwood van de Zeventig, algemeen directeur van de afdeling Priesterschaps- en gezinszaken.

Herziening zangboeken

In juni 2018 kondigde De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de herziening van het lofzangenboek en ‘Kinderliedjes’ aan om meer eenheid in de aanbidding van leden over de hele wereld teweeg te brengen. De nieuwe collectie zal ‘Lofzangen – voor thuis en in de kerk’ heten.

De nieuwe collectie zal in alle talen dezelfde liederen en nummering bevatten. Het gaat om een totaal van 450–500 liederen. Plaatselijke en taalspecifieke liederen, zoals volksliederen, zullen in taalspecifieke digitale collecties verschijnen.

De muziek is op basis van vijf criteria van het Eerste Presidium geselecteerd:

  1. Geloof in en aanbidding van onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, bevorderen.
  2. De kernleer van het evangelie krachtig en duidelijk overbrengen.
  3. Tot blij gezang thuis en in de kerk uitnodigen.
  4. De vermoeide ziel troosten en leden inspireren om in geloof te volharden.
  5. Een samenbindende factor voor alle leden van de kerk zijn.

In het voorwoord van het huidige zangboek zegt het Eerste Presidium: ‘Broeders en zusters, laten we de lofzangen gebruiken om de Geest des Heren uit te nodigen in onze bijeenkomsten, in ons gezin en in ons eigen leven. Laten we ze uit het hoofd leren en overdenken, citeren en zingen, en ons vergasten aan hun geestelijk voedsel.’

Zie voor meer informatie over de herziening van de collectie gewijde muziek: ZangboekenNieuws.KerkVanJezusChristus.org.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.