991-president-nelson.jpg
Persbericht

99+1: president Nelson nodigt iedereen uit om voor zijn 100e verjaardag liefde te schenken

President Nelson vraagt mensen om ‘de liefde van Jezus Christus [te] verspreiden’ door één persoon die dat nodig heeft, de hand te reiken

Met het oog op zijn 100e verjaardag, op 9 september 2024, wijst president Russell M. Nelson ons op een passage in de Schriften waar Jezus Christus ons aan de hand van het getal 100 een les over dienstbetoon en liefde leert.

In de gelijkenis van het verloren schaap (Mattheüs 18 en Lukas 15) leert Jezus ons dat we mensen die dat nodig hebben de hand moeten reiken, zoals een zorgzame herder voor zijn schapen zorgt – zelfs als één van de honderd schapen verloren is. President Nelson gebruikte dit voorbeeld om een manier voor te stellen waarop mensen zijn 100e verjaardag kunnen vieren: ze kunnen één persoon die dat nodig heeft de hand reiken.

991_02.pngDownload Photo

In een boodschap op sociale media zei president Nelson 100 dagen vóór zijn verjaardag op 9 september:

‘Als wij allemaal één persoon de hand reiken die zich misschien verloren of eenzaam voelt, zou dat geestelijke offer mijn leven verrijken. Ik nodig u uit om u de komende maanden onder gebed af te vragen wie u kent die zich misschien ontmoedigd voelt. Met wie moet u het misschien bijleggen of wie moet u om vergeving vragen? Denkt u de laatste tijd veel aan één naam, al weet u niet precies waarom? Als u deze vragen aan de Heer voorlegt, zal Hij u inspireren om iemand die hulp nodig heeft de hand te reiken en op te bouwen.’

President Nelson zei dat we door het voorbeeld van de Heiland te volgen, ‘de liefde van Jezus Christus over de wereld kunnen verspreiden’.

Zie de post van de profeet op Facebook.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.