De Perskamer Blog

Abortus uit de strafwet zou tot betere begeleiding moeten leiden

    

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen – ook wel gekend als mormonen – in Vlaanderen begrijpt het standpunt van de meerderheidspartijen om abortus uit de strafwet te halen. Geen enkele vrouw die met abortus te maken krijgt, zou zonder meer als misdadiger moeten beschouwd worden. Ze verdienen integendeel al ons medeleven en ondersteuning.

Als kerk blijven we uiteraard tegen abortus ten voordele van het ongeboren leven. We hopen echter dat deze wetswijziging ook kan aangegrepen worden om meer te betekenen dan louter een symbolische wijziging, hoewel we ook opgelucht zijn dat de voorwaarden omtrent een abortus niet afgezwakt worden. We menen dat dit het uitgelezen moment is om meer begeleiding te voorzien voor vrouwen die in een situatie terecht komen waarin ze abortus overwegen. Abortus mag immers nooit een alternatief zijn voor anticonceptie. Het blijft immers gaan om de beëindiging van een jong leven. Er zou dan ook meer ruimte moeten komen om dit jonge leven kansen te geven op een moment dat een aanstaande moeder abortus overweegt omdat ze te weinig kansen ziet voor haar of haar kind.

Wij denken dat met een betere begeleiding en vooral meer mogelijkheden omtrent adoptie er minder nood zou zijn aan abortus. Uiteraard blijven er medische redenen waarom abortus noodzakelijk is, maar we weten ook dat er zovele koppels zijn die naar een kind verlangen en vanuit die goddelijke gedrevenheid om voor een kind te kunnen zorgen, soms buitensporige stappen in het buitenland moeten zetten om een kind te kunnen adopteren. Indien de overheid meer middelen zou voorzien om vrouwen met een ongewenste zwangerschap degelijk te begeleiden richting adoptie, zou er telkens een leven gered worden en andere koppels een kans op ouderschap gegund worden.

Daarom roepen we alle partijen op om in het belang van het ongeboren kind en toekomstige gezinnen te denken wanneer abortus uit de strafwet wordt gehaald. Als abortus overwogen wordt, zou het altijd als laatste in de rij moeten staan en moet het belang van het jonge leven eerst geplaatst worden. Op die manier wordt niet alleen een jong ongeboren leven gespaard, maar vermijdt men ook een traumatische ervaring die niemand toewenst aan een vrouw.

Het Blog bladeren

Over: Deze blog wordt beheerd en geschreven door personeel van de afdeling Public Affairs van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De informatie is betrouwbaar en nauwkeurig, maar moet niet per se worden beschouwd als een officiële verklaring van de kerk. Het doel van deze blog is om journalisten, bloggers en het publiek aanvullende context en informatie te bieden over openbare kwesties die betrekking hebben op de kerk. Ga voor officiële persberichten en uitspraken van de kerk naar de homepage van MormonNewsroom.org

Stijlgidsnotitie: Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.