Persbericht

Acht nieuwe algemene zeventigers aangekondigd in de algemene aprilconferentie 2018

Het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen maakte in de zaterdagmiddagbijeenkomst van de algemene aprilconferentie 2018 bekend dat er acht algemeen zeventigers en 55 gebiedszeventigers zijn geroepen. President Dallin H. Oaks, eerste raadgever in het Eerste Presidium, deed deze bekendmaking.

Algemene zeventigers dienen in het Presidium der Zeventig, in gebiedspresidiums en in andere bestuurlijke functies aan de hoofdzetel van de kerk. Op aanwijzing van het Quorum der Twaalf Apostelen ontmoeten en onderwijzen zij kerkleiders, zendelingen en kerkleden in kerkgemeenten overal in de wereld. Zij hebben de jurisdictie om waar ook ter wereld te dienen, in tegenstelling tot de gebiedszeventigers van wie de jurisdictie doorgaans beperkt is tot het gebied waarin zij dienen.

Hierna volgt biografische informatie van iedere nieuwe algemeen zeventiger, alsmede de namen van de gebiedszeventigers die zijn geroepen.

Nieuwe leden van het Presidium der Zeventig

Algemene zeventigers

 • Elder Steven R. Bangerter
 • Elder Matthew L. Carpenter
 • Elder Jack N. Gerard
 • Elder Mathias Held
 • Elder David P. Homer
 • Elder Kyle S. McKay
 • Elder Juan Pablo Villar
 • Elder Takashi Wada

 

Nieuwe gebiedszeventigers

 • Richard K. Ahadjie
 • Alberto A. Álvarez
 • Duane D. Bell
 • Glenn Burgess
 • Víctor R. Calderón
 • Ariel E. Chaparro
 • Daniel Córdova
 • John N. Craig
 • Michael Cziesla
 • William H. Davis
 • Richard J. DeVries
 • Kylar G. Dominguez
 • Sean Douglas
 • Michael A. Dunn
 • Kenneth J. Firmage
 • Edgar Flores
 • Silvio Flores
 • Saulo G. Franco
 • Carlos A. Genaro
 • Mark A. Gilmour
 • Sergio A. Gómez
 • Roberto Gonzalez
 • Virgilio Gonzalez
 • Spencer R. Griffin
 • Matthew S. Harding
 • David J. Harris
 • Kevin J. Hathaway
 • Richard Holzapfel
 • Eustache Ilunga
 • Okechukwu I. Imo
 • Peter M. Johnson
 • Michael D. Jones
 • Pungwe S. Kongolo
 • George Kenneth G. Lee
 • Aretemio C. Maligon
 • Edgar A. Mantilla
 • Lincoln P. Martins
 • Clement M. Matswagothata
 • Carl R. Maurer
 • Daniel S. Mehr II
 • Glen D. Mella
 • Isaac K. Morrison
 • Yutaka Nagatomo
 • Allistair B. Odgers
 • R. Jeffrey Parker
 • Victor P. Patrick
 • Denis E. Pineda
 • Henrique S. Simplicio
 • Jeffrey H. Singer
 • Michael L. Staheli
 • Djarot Subiantoro
 • Jeffrey K. Wetzel
 • Michael S. Wilstead
 • Helmut Wondra
 • David L. Wright

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.