Persbericht

Nieuw algemeen jongevrouwenpresidium aangekondigd in de algemene aprilconferentie 2018

Het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen maakte in de zaterdagmiddagbijeenkomst van de algemene aprilconferentie 2018 een nieuw algemeen jongevrouwenpresidium bekend. President Dallin H. Oaks van het Eerste Presidium maakte bekend dat Zuster Bonnie H. Cordon als algemeen presidente van de jongevrouwenorganisatie is geroepen. De JV-organisatie is voor alle vrouwelijke kerkleden van 12-17 jaar. Zuster Michelle Craig is als eerste raadgeefster geroepen, en zuster Becky Craven als tweede raadgeefster.

Hierna volgt biografische informatie van ieder lid van het nieuwe presidium:

 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.