Persberichten

Algemene conferentie verenigt leden en leiders wereldwijd

De 184e oktoberconferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen op 4 en 5 oktober 2014 brengt ruim 15 miljoen leden van de kerk over de hele wereld samen om naar hun leiders te luisteren.

De leden van de kerk krijgen de gelegenheid om naar algemene autoriteiten en leidinggevenden van hulporganisaties uit de hele wereld te luisteren. Net zoals de leden van de kerk komen deze leiders ook uit de hele wereld. Acht algemene autoriteiten komen uit het gebied Europa.

President Dieter F. Uchtdorf is in Duitsland opgegroeid en is in 2004 tot het Quorum der Twaalf Apostelen toegetreden. In 2008 werd hij door president Thomas S. Monson als tweede raadgever in het Eerste Presidium geroepen . Hij was in zowel het Eerste als het Tweede Quorum der Zeventig en het Presidium der Zeventig werkzaam.

Bisschop Gérald Caussé is in Bordeaux (Frankrijk) geboren en werd in 2008 als lid van het Eerste Quorum der Zeventig geroepen. In 2012 werd hij als eerste raadgever van de presiderende bisschop, Gary E. Stevenson, geroepen.

Ouderling José A. Teixeira is in Vila Real (Portugal) geboren en is momenteel als president van het gebied Europa werkzaam. Hij was ook zendingspresident van het zendingsgebied São Paulo-Zuid (Brazilië) vóór hij in 2008 als lid van het Eerste Quorum der Zeventig gesteund werd. Hij is ook in het gebied Europa-West als gebiedszeventiger werkzaam geweest.

Ouderling Patrick Kearon is in Carlisle (Engeland) geboren. Hij was gebiedszeventiger in het gebied Europa-West vóór hij in 2010 als lid van het Eerste Quorum der Zeventig geroepen werd. Momenteel is hij de eerste raadgever van ouderling Teixeira in het presidium van het gebied Europa.

Ouderling David S. Baxter is in Stirling (Schotland) geboren. Hij was gebiedszeventiger vóór hij in 2006 als lid van het Eerste Quorum der Zeventig geroepen werd.

Ouderling Jörg Klebingat is in Zweibrücken (Duitsland) geboren. Hij was president van het zendingsgebied Kiev (Oekraïne) vóór hij in april 2014 als lid van het Eerste Quorum der Zeventig geroepen werd.

Ouderling Erich W. Kopischke is in Elmshorn (Duitsland) geboren. Hij was coördinator van de kerkelijke onderwijsinstellingen in Duitsland, president van het zendingsgebied Berlijn en gebiedszeventiger vóór hij in 2007 als lid van het Eerste Quorum der Zeventig gesteund werd.

Ouderling Francisco J. Viñas is in Sevilla (Spanje) geboren. In 1996 werd hij lid van het Tweede Quorum der Zeventig, en in 1998 werd hij lid van het Eerste Quorum der Zeventig. Ouderling Viñas is coördinator van de kerkelijke onderwijsinstellingen in Uruguay en Spanje, president van het zendingsgebied Salta (Argentinië) en gebiedszeventiger geweest.

Ouderling Per G. Malm is in Jönköping (Zweden) geboren. Ouderling Malm was gebiedszeventiger in het gebied Europa en president van het zendingsgebied Oslo (Noorwegen) vóór hij in 2010 als lid van het Tweede Quorum der Zeventig geroepen werd.

Een jaar geleden sprak bisschop Gérald Caussé, eerste raadgever in de Presiderende Bisschap de heiligen in de hele wereld in de 183e oktoberconferentie in oktober 2013 toe. Zijn toespraak was getiteld ‘Gij zijt geen vreemdelingen meer’. Bisschop Caussé vertelde dat zijn roeping als algemeen autoriteit hem en zijn gezin heeft geleerd te ‘waarderen dat Gods volk over de hele wereld […] eensgezind is.’

‘Mijn roeping heeft me naar vele landen gebracht en het voorrecht gegeven vele bijeenkomsten te presideren. Als ik dan vanaf het podium naar de aanwezigen kijk, zie ik vaak leden uit verschillende landen, met verschillende talen en culturen. Een wonderbaarlijk aspect van onze evangeliebedeling is dat ze niet beperkt is tot een geografisch gebied of een bepaalde natie. Ze is wereldwijd en universeel’, aldus bisschop Caussé.

De kerk heeft ruim 15 miljoen leden wereldwijd. 8,6 miljoen van die leden wonen buiten de Verenigde Staten, van wie een half miljoen in Europa. 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.