Persbericht

AP en JV-lesboeken online

De lesboeken voor de jongevrouwen en Aäronische priesterschap zijn vanaf nu online verkrijgbaar op www.lds.org Aäronische priesterschap — bronnenlijst 2009 — lesboek 1 Leiders kunnen de navolgende bronnen raadplegen om de leer en de beginselen in Aäronische priesterschap, lesboek 1, relevant te maken voor de problemen die de jongemannen tegenkomen, actueel te maken met de leringen van de hedendaagse profeten, en toepasbaar te maken op alle Aäronisch-priesterschapsdragers. Deze bronnen gebruikt u in combinatie met de lessen. Kies met een gebed in uw hart de bronnen die iedere jongeman betrekken bij het leerproces en die zijn geloof en getuigenis versterken. Jongevrouwen — bronnenlijst 2009—lesboek 1 Leidsters kunnen de navolgende bronnen raadplegen om de leer en de beginselen in Jongevrouwen, lesboek 1, te laten aansluiten op de problemen die de jongevrouwen tegenkomen, actueel te maken met de leringen van de hedendaagse profeten, en toepasbaar te maken op alle jongevrouwen. Deze bronnen gebruikt u in combinatie met de lessen. Kies met een gebed in uw hart de bronnen die iedere jongevrouw betrekt bij het leerproces en die haar geloof en getuigenis versterken.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.