Persbericht

Apostel beklemtoont het belang van godsdienstvrijheid

Februari 2011 — Salt Lake City (Utah, VS)
Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bevestigde onlangs in een historische toespraak aan de rechtenfaculteit van de Chapman University het belang van godsdienstvrijheid. Hij riep alle mensen op om samen dit grondwettelijke recht te beschermen. ‘Het is van essentieel belang dat diegenen onder ons die in God geloven, en in de realiteit van goed en kwaad, onze godsdienstvrijheid om ons geloof in God te verkondigen en te praktiseren doeltreffender beschermen’, zei hij. Ouderling Oaks gaf aan wat een positieve uitwerking godsdienst op de samenleving heeft gehad.
‘Bij het stichten van [een] natie [in een] grondwettelijke orde zijn godsdienstvrijheid en de daarbij horende rechten zoals vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers bepalend voor de andere burgervrijheden en -rechten’, aldus ouderling Oaks. Die vrijheid is gebaseerd op ‘godsdienstige beginselen van de waarde en waardigheid van de mens’ die het geweten van alle personen beschermen. Hij beklemtoonde verder dat ‘die grondwet in deze tijd uitsluitend ondersteund kan worden als die beginselen in het hart van een meerderheid van [een] diverse bevolking geworteld zijn.’
Ouderling Oaks verklaarde dat godsdienstige waarden en politieke realiteiten ‘zo met elkaar verweven zijn in de oorsprong en het voortbestaan van [veel naties] dat wij de invloed van godsdienst op het openbare leven niet kunnen kwijtraken zonder tegelijk onze vrijheden ernstig in gevaar te brengen.’
Ouderling Oaks noemde gevallen van mensen die omdat zij zich over hun godsdienstige overtuiging hadden uitgesproken of ernaar hadden gehandeld, zijn gedisciplineerd, ontslagen of anderszins gestraft, waarbij hij deze gevallen beschreef als een van de tekens dat godsdienstvrijheid bedreigd wordt.
‘Dit alles toont aan dat een alarmerende reeks gebeurtenissen wijst op het beperken van de vrijheid van godsdienstige meningsuiting door af te dwingen dat de “rechten” van hen die zich beledigd voelen door dergelijke uitingen voorrang krijgen’, aldus ouderling Oaks.
Bij zijn oproep tot een verenigde inzet van godsdiensten om godsdienstvrijheid te verdedigen, zei ouderling Oaks dat zo’n coalitie niet met een bepaalde godsdienstige groepering of politieke partij hoeft te worden geassocieerd.
‘Ik sta helemaal achter wat kardinaal Francis George nog maar een jaar geleden beschreef in zijn toespraak aan de Brigham Young University. Zijn toespraak droeg de titel ‘Katholieken en heiligen der laatste dagen: partners in het verdedigen van godsdienstvrijheid.’ Hij stelde voor ‘dat katholieken en mormonen zij aan zij staan, samen met andere verdedigers van het geweten, en dat wij eensgezind zouden moeten en kunnen zijn in de verdediging van godsdienstvrijheid. In de komende jaren zouden intergodsdienstige coalities gevormd moeten worden om de gewetensrechten van mensen en godsdienstige instellingen te verdedigen. Zij zouden een essentieel bolwerk moeten worden tegen het getij van de krachten die momenteel woeden in onze overheid en samenleving om van godsdienst een zuiver particuliere aangelegenheid te maken. Waar het om draait, is de vraag of de godsdienstige stem zijn recht zal behouden om gehoord te worden in de publieke arena.’
In een interview dat voorafgaand aan zijn rede werd afgenomen, zei ouderling Oaks: ‘Wat ons in godsdienst verenigt, is ons vermogen om het op te nemen voor godsdienstvrijheid. Dat is veel belangrijker dan wat ons verdeelt.’
Naar een persbericht van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.