Persberichten

Apostel Jeffrey R. Holland bezoekt 'zijn' Holland

 

Elder Holland deelde zijn persoonlijke ervaring met betrekking tot hoe de Heer kerkleiders onder inspiratie stuurt. “God en zijn engelen zijn altijd bezig met Zijn kinderen”, zo verklaarde hij. “Ieder persoon heeft recht op de liefde van Christus”.

Zoals apostelen in tijden van weleer, moedigde hij de leden aan toegewijd te zijn en onderwees hij hen uit het Nieuwe Testament met betrekking tot zendingswerk en alvorens hij de menigte verliet, sprak hij een specifieke, apostolische zegen uit over de leden van de ring Apeldoorn.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.