Laatste nieuws

Nieuwe zendingsgebieden om toestroom van nieuwe zendelingen op te vangen

Naast de eerder aangekondigde wijzigingen in de periode die men doorbrengt in een opleidingscentrum voor zendelingen, en de aankondiging van een nieuw opleidingscentrum in Mexico, worden sommige van de 347 bestaande zendingsgebieden opgesplitst om nog eens 58 zendingsgebieden te stichten. De kerk opent, sluit en splitst periodiek zendingsgebieden over de hele wereld om stijgingen en dalingen in het aantal zendelingen en andere omstandigheden op te vangen. De nieuwe zendingsgebieden worden gesticht in dezelfde gebieden als de bestaande zendingsgebieden. Er worden geen nieuwe landen of territoriums toegevoegd. Hiermee komt het totale aantal zendingsgebieden van de kerk op 405.

‘De enthousiaste reactie op de verandering in de minimumleeftijd voor zendelingen heeft duizenden jonge mensen meer mogelijkheden gegeven om op zending te gaan, en ze hebben daar met enorm groot geloof op gereageerd’, aldus ouderling Russell M. Nelson, voorzitter van de raad voor het zendingswerk.

Het zendingswerk van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is een van haar bekendste bezigheden. Zendelingen zijn zowel in honderden wereldsteden als in duizenden kleinere plaatsen op straat te zien. Het zendingswerk is gebaseerd op de nieuwtestamentische gewoonte om zendelingen in koppels uit te zenden teneinde het evangelie te verkondigen en gelovigen in de naam van Jezus Christus te dopen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.