Persbericht

Apostel op bezoek in Europa benadrukt broederschap en dienstbetoon

Ouderling Ronald A. Rasband van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft in april Frankrijk, Duitsland, Armenië en Zuid-Afrika bezocht. Hij praatte met vrienden en bekenden van de kerk en was een voorbeeld van christelijke dienstverlening aan vluchtelingen en slachtoffers van rampen en conflicten.

FRANKRIJK

De eerste bestemming op de reis van ouderling Rasband was Le Chesnay-Rocquencourt, de locatie van de Parijstempel van de kerk. Hij sprak daar met een Franse journalist en legde zijn taken als bijzondere getuige van Jezus Christus uit. Hij gaf de journalist een exemplaar van wat hij een van zijn meest gekoesterde bezittingen noemde, namelijk het Boek van Mormon: eveneens een testament aangaande Jezus Christus.

Hij verwelkomde daarna de burgemeester van Le Chesnay-Rocquencourt, Richard Delepierre, en gaf ook hem een exemplaar van het Boek van Mormon. Burgemeester Delepierre bewonderde de tempel, zijn architectuur en het terrein. Hij zei dat het heilige gebouw deel van de gemeenschap is gaan uitmaken. Hij vertelde ook dat hij het als burgemeester belangrijk vindt om godsdienstvrijheid in de publieke sfeer te beschermen.

Ouderling Rasband zei daarop dat hij dankbaar was voor de steun van de burgemeester aan alle religies, waaronder de Kerk van Jezus Christus.

'Hij is een goede vriend van de kerk', zegt ouderling Rasband. 'Op een gegeven moment zei ik zelfs tegen hem: "U zou woordvoerder voor onze kerk moeten zijn." Hij sprak erg vriendelijk over de betrokkenheid van de kerk bij zijn stad.'

Ouderling Rasband sprak niet alleen met burgerleiders, maar kwam gedurende het weekend ook in verschillende bijeenkomsten samen met duizenden kerkleden en zendelingen. Hij vertelde dat hij en zijn vrouw dol zijn op Frankrijk, waar hij enkele jaren de leiding had over een zakelijke onderneming in Ribécourt, dat ten noorden van Parijs ligt, en waar hij later als algemeen autoriteit vaak kwam voor kerkzaken omdat hij werkzaam was in het gebiedspresidium van Europa.

De apostel zei dat zijn bezoek aan de kerkleden gericht was op het brengen van een driedelige boodschap van de president van de kerk, Russell M. Nelson: 'Ik ga ze in elke bijeenkomst drie dingen zeggen. Ten eerste: Wij houden erg veel van hen. Ten tweede: We danken ze voor alles wat ze doen om de kerk van de Heer en zijn koninkrijk op te bouwen. En ten derde: We hebben ze nodig.'

DUITSLAND

De tweede bestemming van ouderling Rasband was München, waar hij samenkwam met 170 voltijdzendelingen van de kerk in het Duitstalige zendingsgebied Alpenlanden, dat Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland omvat.

Nadat ouderling Rasband tot de zendelingen had gesproken, ging hij met ze naar buiten, waar drie grote witte tenten klaarstonden. Daar werkten ze zij aan zij om 2.532 hygiënepakketten samen te stellen en in te pakken. Andere zendelingen laadden de pakketten in een vrachtwagen, waarmee ze naar aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië zullen worden gebracht. Kerkleden in Frankfurt deden mee aan een soortgelijk project en stelden nog eens 2.500 hygiënepakketten samen.

'We brengen de pakketten naar het Turkse consulaat, zodat ze verzonden kunnen worden naar de plekken waar ze het hardst nodig zijn', legt ouderling Rasband uit. 'De kerk heeft tot op heden 13,5 miljoen dollar aan goederen en geld gedoneerd om de aardbevingsslachtoffers hulp te bieden. Dat heeft alles te maken met onze overtuiging dat we voor de kinderen van onze hemelse Vader moeten zorgen.'

Ouderling Rasband vertelde dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Turkije samenwerkt met AFAD (de nationale organisatie voor rampenbestrijding) om 50.000 voedselpakketten en 50.000 hygiënepakketten naar de getroffen gezinnen te brengen. De kerk heeft ook gezorgd voor tenten, dekens, medische benodigdheden, baby-artikelen, rolstoelen, generatoren, kachels, jassen en vier mobiele medische klinieken in het rampgebied.

In samenwerking met Catholic Relief Services en Save the Children zet de kerk zich in om woningen te repareren, kinderen te beschermen en psychosociale zorg te verlenen aan de getroffenen. Er worden en zijn hulpprojecten ondernomen in samenwerking met het Adventist Development and Relief Agency (ADRA), Project HOPE, MedGlobal en Rahma Worldwide. In Syrië worden soortgelijke ondernemingen gefaciliteerd door het International Medical Corps, Mercy Corps, ADRA, ShelterBox, CARE en NuDay Syria.

Ouderling Rasband legde uit dat Europese heiligen der laatste dagen leiding hebben gegeven aan de humanitaire noodhulp van de kerk naar aanleiding van het gewapende conflict in Oekraïne en nu de aardbevingen in Turkije en Syrië. Ze hebben op veel verschillende manieren geholpen, onder andere door maandelijks goederen naar Oekraïne te verzenden.

'Ik ben erg blij wanneer ik denk aan … alle Europese landen die vluchtelingenhulp bieden aan gezinnen en moeders en kinderen', aldus ouderling Rasband.

Hij vroeg de zendelingen om na hun terugkeer uit München in hun eigen gebied zijn dankbaarheid over te brengen aan de leden in hun wijken en gemeentes: 'Wanneer jullie terugkeren naar jullie gemeentes en wijken, vertel de leden daar dan dat ik van hen houd en hen waardeer.'

Na zijn bezoek aan Duitsland reist ouderling Rasband naar Armenië.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.