Persbericht

Apostelen bezoeken leden in Verenigd Koninkrijk en Ierland

President Uchtdorf en ouderling Neil L. Andersen bezochten samen met andere kerkleiders het Verenigd Koninkrijk tot besluit van een reis naar de Oekraïene, Rusland en Engeland.

Voor veel Britse leden was dit een unieke kans om een lid van het Eerste Presidium en een apostel te horen spreken.

President Uchtdorf werd vergezeld door zijn vrouw, Harriet; ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf en diens vrouw, Kathy; Cheryl C. Lant, algemeen jeugdwerkpresidente; en Ann M. Dibb, tweede raadgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium.

Vanuit de Hyde Park Chapel in het centrum van Londen moedigde president Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, de Britse en Ierse mormonen aan om ‘eenieder in liefde en vriendelijkheid de hand te reiken’ en voegde daar aan toe: ‘Dat is de kracht van het evangelie, de daad bij het woord voegen.’

President Uchtdorf gebruikte de Golfstroom die Groot-Brittannië warmte brengt als voorbeeld. ‘Het evangelie van Jezus Christus is krachtiger dan de Golfstroom. Het verwarmt harten, het verwarmt volken, het is gezinnen en individuen tot zegen. Het heeft grote groeikracht, niet alleen voor palmbomen, maar voor uw leven, uw gezin en uw toekomst, als u het aanvaardt.’

Hij noemde het fundament dat pioniers van de kerk uit Groot-Brittannië en Ierland hadden gelegd en loofde de leden om hun blijvende toewijding. ‘U bent een geweldig volk. U bent overal ter wereld geliefd omdat uw voorgangers de kerk in haar geschiedenis zo fantastisch tot zegen zijn geweest, en u nog steeds op datzelfde pad bent.

‘U bent een sterke, geweldige groep heiligen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Wat is het heerlijk om bij u te zijn.’

President Uchtdorf noemde in zijn satelliettoespraak problemen in de samenleving en hij spoorde de kerkleden aan om geestelijk veerkrachtig te zijn. ‘Wij hebben niets te vrezen; we moeten ons niet door angst laten leiden. In een tijd [waarin] economische of morele moeilijkheden in de wereld hun tol eisen in het leven van mensen, moeten we bedenken dat God met ons is en dat wij niets te vrezen hebben. ‘Wij hebben niet de geest van angst, maar van hoop en van kracht.’

In een andere bijeenkomst met leden van de kerk zei president Uchtdorf: ‘Wij zijn eensgezind, ongeacht cultuur, komaf, ras, huidskleur of wat dan ook.’ Hij moedigde de priesterschapsdragers van de kerk in Groot-Brittannië aan om ‘een banier voor Europa’ te zijn.

In diezelfde bijeenkomst vertelde ouderling Neil L. Andersen dat hij onder de indruk was van het beeld dat in Londen in Kensington Gardens staat, van een man op een paard: Fysieke Energie, van George Frederick Watts. ‘Toen ik naar dat prachtige beeld keek, vroeg ik me af waar we er een kunnen vinden dat “geestelijke energie” heet?’

Ouderling Andersen waarschuwde: ‘Het gaat niet om ons — wij moeten onszelf verliezen in dienstbetoon aan anderen. ‘Reik andere mensen de hand; wees net als Christus.’

Hij besloot: ‘Ik getuig dat ons geloof in Christus ons tot eer zal strekken. (...) Zoeken wij de Heer, dan komt Hij tot ons.’

Tijdens een lunchbijeenkomst met plaatselijke kerkleiders en hun vrouw, vertelde president Uchtdorf hoe hij het vond om een bezoek te brengen aan de hoofdstad van Groot-Brittannië. ‘Wij hopen dat onze aanwezigheid hier in Londen een sterkere band zal smeden met alle leden in het Verenigd Koninkrijk en Ierland’, zei hij. ‘Het helpt echt om ons nauwer met de heiligen verbonden te voelen. Het is ons verlangen om dichter bij de leden te staan’, voegde hij daar aan toe.

De kerkleden hadden naar het bezoek van de apostelen uitgezien. Marquitta Leavitt uit de ring Hyde Park (Londen) zei: ‘Ik ontleen er motivatie aan. Het is gewoon erg inspirerend om in de aanwezigheid van algemene autoriteiten te zijn, met name een lid van het Eerste Presidium.’

Een andere vrouw, afkomstig uit Zuid-Afrika, merkte op dat de conferentie ‘de onderdelen van ons getuigenis samenhang geeft; het voegt iets toe aan het fundament dat we al hebben.’

De bijeenkomst werd uitgezonden in heel Groot-Brittannië en Ierland en er was simultaanvertolking voor de conferentiegangers.

Er zijn momenteel 182 duizend kerkleden in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.