Persbericht

Kerkleiders bezoeken Oost-Europa, waar het ledental toeneemt

Tijdens hun reis spraken de twee leiders enkele grote mormoonse kerkgemeentes toe in Kiev (Oekraïne); en Samara, Jekaterinenburg en Moskou (Rusland). Het was een unieke kans voor kerkleden om in eigen persoon hoge kerkleiders te horen spreken.

‘Ik was zo opgewonden en verzette al mijn afspraken zodat ik erbij kon zijn’, aldus Anna Tsjgir, een kerklid uit de Oekraïne. ‘Hij is apostel, en een dienstknecht van God, en we zien niet zo vaak apostelen in ons land.’

De afgelopen jaren is de kerk sterk gegroeid in Oost-Europa. In enkele tientallen jaren is de kerk van slechts een handjevol leden gegroeid naar een ledental van bijna twintigduizend in Rusland en ongeveer tienduizend in de Oekraïne. (Zie de geschiedenis van de kerk in Rusland en de Oekraïne.)

Kievtempel (Oekraïne)

Wat de groei van de kerk in de Oekraïne betreft, is de bouw van de Kievtempel het vermelden waard. De bouw van de tempel was aangekondigd op 20 juli 1998. Op 23 juni 2007 werd de eerste spade gestoken voor de bouw. Deze eerste tempel in Oost-Europa is nu bijna klaar.

Tijdens een bezoek dat ouderling Andersen samen met president Uchtdorf aan het bouwterrein bracht, zei hij: ‘De tempel zal de Oekraïne tot zegen zijn’ en ‘men zal hier met honderden en met duizenden lid worden van de kerk’.

Een kerklid zei: ‘We hebben hier al op gewacht sinds Gordon B. Hinckley in 1998 aankondigde dat er een tempel zou komen in Kiev. Het is een grote gebeurtenis voor het Oekraïense volk.’

Tempels van de heiligen der laatste dagen verschillen van de kerken waar de leden hun zondagse erediensten houden. Tempels worden beschouwd als ‘huizen van de Heer’ waar kerkleden meer te weten kunnen komen over het doel van dit leven en waar zij hun toewijding aan het dienen van Jezus Christus en hun medemens kunnen vergroten.

De aanstaande voltooiing van de Kievtempel betekent dat leden uit Oost-Europa niet meer zo ver hoeven te reizen om te aanbidden in de tempel.

Humanitaire hulp in de Oekraïne

President Uchtdorf en ouderling Andersen gingen tijdens hun bezoek langs een kliniek, het Geautomatiseerd Diagnostisch Centrum, dat vlakbij de bouwplaats van de tempel ligt. De kerk heeft het centrum een financiële bijdrage gegeven voor de aankoop van geavanceerde medisch-diagnostische apparatuur. Dhr. Aleksander Serafimovitsj Sitnik, lid van de raad van bestuur van de niet-commerciële kliniek, sprak over de jarenlange inzet om een kliniek op te zetten die moderne medisch-diagnostische diensten kon bieden aan hen die een laag inkomen hebben en in sociaal opzicht risico’s lopen, onder wie slachtoffers van de kernramp in Tsjernobyl. Hij sprak zijn dank uit voor de samenwerking tussen de kliniek, de overheid, de kerk en andere donateurs. Plaatselijke autoriteiten en medewerkers van de kliniek spraken ook hun dank uit voor de bijdrage van de kerk. Zij zeiden onder meer: ‘Zonder die bijdrage zou dit diagnostisch centrum er nu niet zijn.’

Bijeenkomsten met de heiligen

President Uchtdorf en ouderling Andersen bezochten ook de voltijdzendelingen in het zendingsgebied Kiev. ‘Bouw de kerk in de Oekraïne op’, zei president Uchtdorf tegen de zendelingen. ‘Als jullie het pad blijven volgen, mondt dat over twintig jaar uit in grote zegeningen.’

In Moskou sprak president Uchtdorf in een bijeenkomst met honderden leden een zegen uit over de jeugd. Na de bijeenkomst zei een zeventienjarige seminarieleerling uit Moskou: ‘Wij zijn degenen die weten hoe ze mensen in Moskou over het evangelie moeten vertellen en wij zijn degenen die dat moeten doen.’

Ouderling Andersen zei tegen de leden uit Moskou: ‘Ik voel uw goedheid en de Geest van Christus. Ik voel uw moed. Ieder van ons komt onder andere omstandigheden tot de kerk. Maar wij zijn allen zoons en dochters van God. Hij heeft ons allen lief.’

Op zondag kwamen er in Jekaterinenburg (Rusland) zeshonderd mormonen uit de Russische Oeral bijeen. Dit historische evenement was de eerste keer dat een lid van het Eerste Presidium Jekaterinenburg bezocht, en de leden kwamen dan ook van heinde en verre, zelfs uit Soergoet, na een reis van meer dan anderhalf duizend kilometer.

President Uchtdorf merkte op dat het Oeralgebergte soms ‘De poort naar Siberië’ wordt genoemd. Hij zei daarop: ‘U bent de poort naar de toekomst van de kerk. U bent waarlijk pioniers, en er zullen anderen volgen. Toekomstige generaties zullen uw naam loven omdat u zich niet schaamt voor het evangelie en u geen vrees toont.’

De leden kwamen met hoge verwachtingen. Ze hoopten door de bijeenkomst gesterkt en bemoedigd te worden, en ze werden niet teleurgesteld. Pavel and Tatjana Koelakovy hadden met hun kinderen een autoreis van acht uur gemaakt vanuit Oefa. ‘Ik wist dat dit een geweldige kans was, en ik was vastbesloten om die niet te missen’, zei Pavel Koelakovy.

Deel twee:

In Moskou brachten president Uchtdorf en ouderling Andersen een bezoek aan de historische baptistenkerk waar Ezra Taft Benson, die toen minister van landbouw van de Verenigde Staten was, en tevens lid van het Quorum der Twaalf Apostelen van de kerk, in 1959 een spreekbeurt had. Newsroom zal later in de week een verslag van dat bezoek publiceren, alsmede details aangaande de reis naar Moskou.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.