Persbericht

Autoriteiten van de kerk bezoeken na overstroming het Eifelgebied

Na de zware overstromingen van midden juli in delen van Duitsland, België, Nederland, Luxemburg en Zwitserland blijft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen via haar plaatselijke leden, hulporganisaties en overheidsinstanties actief bij de hulpverlening betrokken.

Eifel branch visit 01
Eifel branch visit 01
Schade na de overstromingen in het Eifelgebied2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

In augustus hebben verscheidene kerkleiders de zondagse diensten van een gemeente in de Eifel in Duitsland bezocht om de plaatselijke leiders en leden te bedanken voor hun onvermoeibare inzet voor hun gemeenschap. Onder de bezoekers bevonden zich ouderling Erich W. Kopischke van het presidium van het gebied Europa, samen met zijn vrouw Christiane, en Christian Ottiker, manager welzijns- en zelfredzaamheidsdiensten van de kerk in Europa. Er waren ook ruim veertig zendelingen aanwezig, die gedurende de week vrijwilligerswerk in nabijgelegen steden hadden verricht. Vanaf begin augustus hebben zendelingen van het zendingsgebied Frankfurt (Duitsland) samen met plaatselijke leden ruim 10.000 uur vrijwilligerswerk verricht.

‘We geven elke zendeling in ons zendingsgebied de kans om naar deze regio te komen en de mensen te helpen’, zegt president Hammon van het zendingsgebied Frankfurt, die samen met zijn vrouw Debbie ook de zondagse bijeenkomsten bijwoonde. ‘Onze zendelingen vertellen ons dat hun week vrijwilligerswerk de dankbaarste en verootmoedigendste ervaring is die ze tijdens hun zending hebben gehad’, vervolgt hij.

Eifel branch visit 02
Eifel branch visit 02
Ouderling en zuster Kopischke samen met zendelingen en leden na de zondagse bijeenkomst in de gemeente Eifel2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Aan Christian Ottiker werd gevraagd hoe de kerk in tijden van nood te werk gaat. ‘Eerst evalueert de hoofdzetel van de kerk samen met plaatselijke kerkleiders in het getroffen gebied wat er nodig is en hoe een en ander georganiseerd moet worden’, aldus Ottiker. ‘Wanneer er zich een crisis voordoet, hoeft de kerk geen speciaal fonds voor die bepaalde crisis op te richten, maar gebruikt zij het reeds bestaande humanitaire fonds, dat altijd beschikbaar is’, vervolgt hij. ‘Op deze manier kan de kerk in tijden van nood snel hulp bieden, en is zij altijd voorbereid’, aldus Ottiker.

Tijdens zijn recente reizen was Ottiker getuige van de vele vrijwilligers en de ontelbare blijken van medeleven om de slachtoffers van de overstromingen te helpen. Toen hij zich afvroeg wat de kerk in deze moeilijke tijden kon doen, zei hij in gedachten: Jij bent de kerk! Iedereen kan kleine en eenvoudige dingen doen om te helpen.

Met betrekking tot de recente inspanningen rond de crisis, stelde ouderling Kopischke de aanwezigen drie vragen: ‘Wat zag u? Wat voelde u toen? Wat gaat u na die ervaringen in uw eigen leven veranderen?’

Ouderling Leo Lauener, een jonge zendeling uit Zwitserland, herinnerde zich dat zijn creditcard een keer niet werkte toen hij boodschappen deed. Een vrouw in de rij achter hem herkende hem als een van de vrijwilligers en zei: ‘Ik betaal graag voor die geweldige helpers!’ Ze betaalde voor alle boodschappen van de zendeling.

Een andere zendeling, zuster Anna Hughes uit Utah (VS), zei: ‘Hulp verlenen in de door de overstromingen getroffen gebieden was zo’n geweldige ervaring omdat ik me kon concentreren op de zuiverste en belangrijkste beginselen van het evangelie van Jezus Christus, namelijk God en onze naaste liefhebben.’

Ouderling Kopischke wees erop dat al deze prachtige gebaren, daden van dienstbaarheid en liefde tot de beste eigenschappen en waarden van de mensheid behoren. ‘Het zou toch geweldig zijn als dit zorgzame en liefdevolle gedrag niet alleen in uitzonderlijke tijden zou worden gevoeld en toegepast, maar de norm van ons dagelijks leven zou worden!’ Hij voegde eraan toe: ‘De Heer zou dit een cultuur van Zion noemen.’

Christian Ottiker stelde dat iedereen kan bepalen wat in de gegeven omstandigheden en met de beschikbare middelen mogelijk is. Dat zou vrijwilligerswerk kunnen zijn, of het helpen van buren en vrienden in nood. Men zou ook aan het humanitaire fonds van de kerk kunnen bijdragen. Ouderling Kopischke voegde eraan toe dat het geld dat in dat fonds wordt gestort, in tijden van nood snel kan worden gebruikt. ‘Met dit fonds zijn wij in staat onmiddellijk eerste hulp te bieden, waar dat in Europa ook nodig is’, zei hij. ‘Nu is dat voor de slachtoffers van de overstromingen in Duitsland en morgen misschien voor andere slachtoffers, zoals van de huidige bosbranden in Italië, Griekenland of Turkije’, vervolgde hij.

Eifel branch visit 03
Eifel branch visit 03
Ouderling en zuster Kopischke vlak voor de zondagse bijeenkomst in de gemeente Eifel2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Net als veel andere vrijwilligers in de omgeving had ouderling Kopischke een dag gepland om in de regio rond Bad Ahrweiler, samen met zijn vrouw, familieleden en zendelingen, de slachtoffers van de overstroming te helpen.

‘Wij hopen dat de mensen in nood steun en liefde blijven ontvangen’, zei hij. ‘Niet alleen wanneer een crisis actueel is, maar ook weken en maanden later, omdat het dan nog steeds nodig is.’ Tot slot zei hij: ‘Ik hoop dat we over ons leven nadenken en beseffen hoe kwetsbaar het is. Als wij eenmaal gezegend zijn, is het belangrijk dat we mededogen met anderen hebben! Om het met de woorden van de profeet Jesaja te zeggen: ‘Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn.’ (Jesaja 58:8)

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.