Persbericht

Face-to-facegesprek voor jongvolwassenen met ouderling en zuster Bednar: ‘Bid, zoek, klop'

Ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en zuster Susan Bednar zijn op 12 september 2021 te gast in een face-to-facegesprek voor jongvolwassenen, genaamd ‘Bid, zoek, klop’.

Bednars2021_01
Bednars2021_01
Zuster Susan Bednar en ouderling David A. Bednar2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Volg de uitzending op zondag 12 september 2021 om 24.00 uur via het satellietsysteem van de kerk, Broadcasts.ChurchofJesusChrist.org, YouTube, Latter-day Saints Channel of een ander digitaal kanaal.

Alle jongvolwassenen, alleenstaand of gehuwd, mogen deelnemen. Voltijdzendelingen mogen de uitzending ook volgen, zo mogelijk met hen die ze lesgeven. De uitzending is voor jongvolwassenen van elke maatschappelijke achtergrond. Plaatselijke leidinggevenden kunnen een kijkdatum en -tijd kiezen die de jongvolwassenen in hun gebied het beste schikt.

De jongvolwassenen kunnen voorafgaand aan de uitzending vragen indienen op Face2Face.ChurchofJesusChrist.org.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.