Nieuwsartikel

Beeld engel Moroni op mormoonse tempel in Rome geplaatst

Een verguld beeld van de engel Moroni van vier meter hoog is in Rome op de hoogste toren van de tempel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geplaatst. Het is een belangrijke mijlpaal in de bouw van de tempel.

Het beeld van de engel Moroni die op een bazuin blaast, symboliseert de verspreiding van het evangelie en de wederkomst van de Heiland. Moroni is een profeet uit het Boek van Mormon, aloude Schriftuur die voor leden van de kerk hand in hand gaat met de Bijbel.

 

Bij de plaatsing van het beeld van tweehonderd kilo kwam precisie en grote vaardigheid te pas.
Het werd met een kraan vijftig meter omhoog getakeld en vervolgens langzaam neergelaten,
waarna men het op de juiste plaats zette en bevestigde.

'Het is een historische en gedenkwaardige dag’, zei ouderling Larry Wilson, algemeen bestuurder van de afdeling tempelzaken van de kerk. ‘De Eeuwige Stad staat bekend om haar geschiedenis en schoonheid, en als plek van aanbidding en geloof. Het doet ons genoegen dat we onze heilige tempel aan deze christelijke traditie kunnen toe voegen.

'Deze eerste tempel van de kerk in Italië maakt deel uit van een godsdienstig en cultureel complex op een terrein van zes hectare, waarop ook een multifunctioneel kerkgebouw, een bezoekerscentrum, een centrum voor familiegeschiedenis en een gas tenverblijf staan. De buitenkant van de tempel is uit graniet met een decoratieve glanslaag vervaardigd. Voor het interieur gebruikt men het beste materiaal en vakmanschap: marmer, houtwerk, Venetiaans stucwerk en decoratieve schilderingen.

Op 23 oktober 2010 werd er met de bouw van de tempel van veertigduizend vierkante meter en drie verdiepingen begonnen. President Thomas S. Monson woonde toen samen met kerk- en gemeenschapsleiders de traditionele eerstespadesteking bij.

Als het gebouw voltooid is, maar nog niet ingewijd, kan het grote publiek tijdens de open dagen
een rondleiding van de tempel en het omliggende complex volgen. Ruim 23.000 kerkleden in
Italië en de omliggende landen zullen van de tempel gebruikmaken. De kerk heeft wereldwijd 155 tempels in gebruik, waaronder twaalf in Europa.

‘Vandaag zijn we getuige van de concrete voortgang van de bouw van de Rometempel’, zegt
ouderling Alessandro Dini Ciacci, gebiedszeventiger. Hij voegt eraan toe: ‘We verheugen ons in
deze geweldige mijlpaal. We weten dat wij ons geestelijk moeten voorbereiden terwijl de
werkers de bouw zo snel mogelijk voltooien. Dan zullen we in de tempel aan de heilige
verordeningen kunnen deelnemen.

De tempels van de heiligen der laatste dagen verschillen van de kerken waar de leden hun
zondagse erediensten houden. De tempel wordt als het ‘huis van de Heer’ beschouwd, waarin de leringen van Christus tot uiting komen in het huwelijk, de doop en andere verordeningen die het gezin voor eeuwig verenigen. In de tempel komen kerkleden meer te weten over het doel van dit leven en vergroten ze hun toewijding aan het dienen van Jezus Christus en hun medemens.

‘Tempels zijn een tastbaar teken van onze overtuiging dat Jezus Christus de Heiland van de
wereld is, en dat we door zijn verzoening naar God, onze hemelse Vader, kunnen terugkeren’,
aldus ouderling Dini Ciacci.

Meer informatie over de Rometempel en video’s en foto’s van de plaatsing van het beeld van de
engel Moroni vindt u op http://www.media-mormoni.it/articolo/statua-dell-angelo-moroni-posta-sul-tempio-di-roma.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.