Persberichten

Bezoek president Monson aan Duitsland

“Deutschland, ich liebe dich” (“Duitsland, ik hou van je”) zei president Thomas S. Monson in Hamburg glimlachend tegen leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen tot besluit van de eerste van vier bijeenkomsten die hij in oktober 2012 op een reis door Duitsland hield. De wereldwijde president van de kerk bezocht trouwe leden in Hamburg, Berlijn, München en Frankfurt am Main.

‘Ik kijk al wekenlang uit naar mijn bezoek aan dit land en dit volk, waar ik zielsveel van hou’, zei president Monson op 21 oktober in de Jahrhunderthalle te Frankfurt am Main tijdens de laatste bijeenkomst, die werd uitgezonden naar kerkgebouwen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Meer dan tienduizend heiligen der laatste dagen kwamen op de vier locaties bijeen, terwijl nog eens duizenden de satellietuitzending volgden.

De kern van de boodschappen voor de Duitse kerkleden, was zijn aansporing om Jezus Christus te volgen. ‘Het is mijn gebed dat wij een luisterend oor zullen hebben, dat wij Hem mogen horen kloppen, dat wij de uitnodiging van de Heer mogen aannemen en zo verstandig mogen zijn om de deur naar ons hart en de poort naar ons verstand wijd open te zetten, zodat Jezus Christus bij ons kan binnenkomen’, zei president Monson in Hamburg.

Wie de invloed van de Heiland voelen, ondergaan een verandering en willen hun medemens dienen, legde hij in Berlijn uit. President Monson herinnerde zijn gehoor in München eraan dat Jezus vissers opriep om hun netten achter te laten en zei dat Hij hen vissers van mensen zou maken. Alle volgelingen van Christus kunnen vissers van mannen en vrouwen worden, zei hij. Tegen de getrouwe leden die in Frankfurt am Main bijeen waren, zei hij dat Jezus onderwees door het goede voorbeeld te geven. Hij leerde ons vergeving door te vergeven, en medeleven door medelevend te zijn, aldus president Monson.

President Monson heeft al tientallen jaren een bijzondere band met Duitsland. Hij vergaderde in 1968 op een koude novemberdag met kerkleden in een vervallen pakhuis in Görlitz. Hij werd geraakt door hun geloof en deed vol emotie een uitspraak die kenmerkend zou zijn voor zijn kerkelijke bediening in Europa: ‘Als u trouw blijft aan de geboden van God, zult u elke zegening ontvangen die de leden van de kerk in andere landen hebben’, beloofde president Monson.

Een ander gedenkwaardige gebeurtenis voor president Monson was de toewijding van de toenmalige Democratische Republiek aan de verkondiging van het evangelie van Christus. Hij sprak vroeg op de ochtend van 27 april 1975 op een heuvel bij Dresden een wijdingsgebed uit. Hij sprak dankbaarheid uit voor de kerk die in dat land gevestigd was, beschreef het geloof van de leden en smeekte om een manier waarop de gelovigen naar een tempel konden gaan, een bijzonder heiligdom voor heiligen der laatste dagen. Destijds was de dichtstbijzijnde tempel die in Zwitserland, aan de andere kant van het ijzeren gordijn.

Op zijn reis dit jaar naar Duitsland, sprak president Monson oude vrienden en kennissen in Saksen. Hij keerde terug naar Dresden en kreeg daar van ouderling José A. Teixeira, president van het gebied Europa van de kerk, een ingelijste foto van de wijdingsplek met zicht op de rivier de Elbe.

‘Nu president Monson Duitsland bezoekt, zien wij allen in, en zijn wij er getuige van, dat zijn profetische belofte is vervuld. Wat is het een heerlijke zegen voor ons allen geweest om hem bij ons te hebben en hem te horen spreken tot publiek in Hamburg, Berlijn, München en Frankfurt. Het is duidelijk dat president Monson een grote liefde heeft voor het Duitse volk, en dat dit wederkerig is’, aldus ouderling Teixeira.

President Monsons historische belofte in Görlitz bleek profetisch te zijn. Op 29 en 30 juni 1985 werd de Freibergtempel ingewijd, de eerste tempel op Duits grondgebied. En nog vóór de val van de Berlijnse muur werden er buitenlandse zendelingen toegelaten in de DDR, en mochten binnenlandse leden in het buitenland op zending.

Twee jaar na de inwijding van de Freibergtempel werd er in Friedrichsdorf (Hessen) een tempel ingewijd. Tegenwoordig telt De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Duitsland 38.500 leden in 173 kerkgemeenten.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.