Laatste nieuws

Kerk verlaagt zendelingenleeftijd

Tot nu toe was de leeftijd waarop men op zending mocht negentien jaar voor jonge mannen en 21 voor jonge vrouwen.

De aankondiging werd gedaan tijdens de eerste bijeenkomst van de 182e algemene oktoberconferentie van de kerk, wereldwijd uitgezonden vanuit Salt Lake City (Utah, VS).

De kerk verwacht dat het verlagen van de minimumleeftijd het aantal zendelingen aanzienlijk zal vergroten doordat ze meer keuzes hebben wat betreft het moment waarop ze aan hun zending willen beginnen.

‘Ik suggereer niet dat alle jonge mannen op deze jongere leeftijd op zending zullen of moeten gaan’, zei president Monson. Maar ze hebben die mogelijkheid nu wél, zei hij, en kunnen hun beslissing nemen op grond van hun omstandigheden, en met goedkeuring van plaatselijke kerkleiders. (Lees president Monsons volledige toespraak.)

(Download een videobestand met uitzendingskwaliteit van deze toespraak.)

‘We zijn erg enthousiast over de opwindende aankondiging die president Monson vanmorgen heeft gedaan’, zei ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen tijdens een persconferentie na de aankondiging. Hij wees op een muurschildering in de ruimte waarop Jezus Christus is te zien die zijn apostelen opdraagt om het evangelie te verkondigen aan de hele wereld. ‘Wij breiden onze inzet uit om meer jonge mannen en vrouwen een kans te geven om die goddelijke opdracht uit te voeren.’

De kerkleiders beklemtonen dat de verandering niet aangeeft dat alle zendelingen op jongere leeftijd op zending zullen of moeten gaan dan voorheen. De verandering biedt jonge mensen gewoon de mogelijkheid om eerder aan hun zending te beginnen als zij daartoe bereid zijn.

‘Geen enkele jonge man of vrouw moet aan een zending beginnen als hij of zij daar niet klaar voor is’, aldus ouderling Nelson. ‘De afgelopen tien jaar hebben jonge mannen uit 48 landen toestemming gekregen om met achttien jaar op zending te gaan. We hebben daar erg positieve ervaringen mee. (…) We hebben ondervonden dat die zendelingen capabel zijn en in aanmerking komen om dit werk te doen.’

Vanaf de grondlegging van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in 1830 hebben meer dan 1,1 miljoen mannelijke en vrouwelijke kerkleden in landen over de hele wereld een voltijdzending vervuld. Zendingswerk is een priesterschapstaak en wordt van jonge mannen in de kerk verwacht, maar jonge vrouwen worden ook aangemoedigd om een zending te vervullen als ze zich daartoe gedreven voelen.

De meest onmiddellijke uitwerking van de verandering zal waarschijnlijk een stijging zijn van het aantal voltijdzendelingen in het zendingsveld. In de komende maanden zullen veel jonge mannen en vrouwen die in spanning het verstrijken van de maanden of jaren afwachtten zodat ze op voltijdzending konden, in staat zijn om daar eerder aan te beginnen.

Aangaande het verlagen van de minimumleeftijd voor vrouwen legde ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen uit dat het geen plicht is voor jonge mormoonse vrouwen om op zending te gaan, maar dat ‘zij die dat wél doen verbazingwekkend veel succes hebben, en wij jullie inzet vol enthousiasme verwelkomen’. Hij zei: ‘Het doet mij persoonlijk veel plezier dat door deze beleidswijziging aanzienlijk meer jonge vrouwen op zending kunnen.’

Momenteel zijn er 58 duizend zendelingen, en dat aantal is de afgelopen jaren al stijgende geweest, maar zal door deze verandering waarschijnlijk nog aanzienlijker stijgen. Ouderling Holland zei dat het waarschijnlijk is dat er over de hele wereld extra zendingsgebieden gevestigd moeten worden en dat veel zendingsgebieden meer zendelingen krijgen.

Ouderling Holland legde ook uit dat aan zendelingen gevraagd zal worden om zich beter voor te bereiden, nog voordat zij naar een opleidingscentrum voor zendelingengaan, en dat de tijd die zendelingen in het centrum doorbrengen ongeveer met een derde ingekort zal worden. Door die verandering kan het totale aantal zendelingen stijgen.

De verandering, die onmiddellijk ingaat, heeft niet alleen gevolgen voor toekomstige zendelingen, maar ook op de andere 14,5 miljoen leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, onder wie tienduizenden moeders en vaders die hun kinderen op zending sturen. Ouderling Holland zei tegen hen dat ouders hun kinderen moeten helpen om zich voor te bereiden op een zending.

Het zendingsprogramma van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is een van haar opvallendste kenmerken. Er zijn in honderden grote steden over de hele wereld, en in duizenden kleinere plaatsen, mormoonse zendelingen op straat te zien. Het zendingswerk is gebaseerd op de nieuwtestamentische methode dat zendelingen in koppels in het evangelie onderwijzen en gelovigen in de naam Jezus Christus dopen. 

Zendelingen worden vanuit de hoofdzetel van de kerk aan een zendingsgebied toegewezen. Zij worden uitsluitend naar landen gestuurd waar de overheid toestaat dat de kerk daar actief is.  Zendelingen vragen niet om in een bepaald gebied te werk gesteld te worden, en ze weten niet van tevoren of ze daarvoor een taal moeten leren. Zendingswerk is vrijwilligerswerk. Zendelingen bekostigen hun zending zelf — met uitzondering van hun vervoer naar en van het toegewezen zendingsgebied — en ontvangen geen betaling voor hun diensten.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.