Nieuwsartikel

Bisschop Gérald Caussé ontmoet Frans-Polynesische president

Bisschop Gérald Caussé, presiderende bisschop van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft op donderdag 23 februari in Papeete de Frans-Polynesische president Édouard Fritch ontmoet. 

              

Bisschop Caussé, zijn vrouw, Valérie, en gebiedszeventiger ouderling Benjamin T. Sinjoux spraken met de Frans-Polynesische leider in zijn kantoor in de hoofdstad Papeete.

Bisschop Caussé, die uit Frankrijk komt, is de eerste presiderende bisschop van de kerk die Frans-Polynesië bezoekt, waar de voertaal Frans is.

Tijdens het bezoek dankte bisschop Caussé de Frans-Polynesische overheid voor haar steun aan de kerk in dit gebied in de zuidelijke Stille Oceaan. Hij besprak ook de groeiende rol en toenemende bekendheid van de kerk op de eilanden.

President Fritch bedankte de kerk op zijn beurt voor haar hulp na de recente zware regens en overstromingen in Tahiti.

Ruim vierhonderd vrijwilligers van ‘Mormoonse Helpende Handen’ namen deel aan de opruimwerkzaamheden in Pirae. De overstromingen hadden er een groot aantal mensen dakloos gemaakt.

                  

‘We zagen hoe hard ze werkten. Het waren mensen van alle leeftijden — jongeren, volwassenen en kinderen — die hun uiterste best deden. Ze ruimden takken op, veegden het vuil weg en maakten schoon. Het was uitzonderlijk’, zei president Fritch. ‘Ze wilden erg graag dienen.’

Bijna een tiende van de Frans-Polynesische bevolking is lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. In januari werd de negende mormoonse ring (groep van kerkgemeenten) in Frans-Polynesië gesticht. De mormoonse kerkgebouwen zijn op de eilanden heel bekend.

Bisschop Caussé en president Fritch spraken ook over de beginselen en middelen van de zelfredzaamheidsdiensten van de kerk. Die diensten stellen leden en vrienden van de kerk in staat om in hun eigen materiële en geestelijke behoeften te voorzien.

Zelfredzaamheid is in dit land, dat bijna 280.000 inwoners telt, een belangrijke kwestie vanwege de grote armoede en werkloosheid.

Bisschop Caussé bood president Fritch drie boekjes aan die de deelnemers aan de zelfredzaamheidsgroepen als onderdeel van de leer- en onderwijssituaties in de cursussen gebruiken.

President Fritch erkende dat alle basisbeginselen van zelfredzaamheid in het programma van de kerk vervat zijn. Hij zei dat hij zijn kabinetschef zou vragen om het programma te volgen en een van de zelfredzaamheidscentra van de kerk te bezoeken.

Bisschop Caussé bood president Fritch ook een Christusbeeldje aan om hem eraan te herinneren dat veel Frans-Polynesiërs het evangelie van Jezus Christus centraal stellen.

               

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.