Persbericht

Bloed geven redt jonge levens

Vier Wereldbloeddonordag

Het belang van bloeddonatie is niet iets waar mensen vaak aan denken, tot ze een advertentie van het Rode Kruis of een poster van een plaatselijke bloedinzamelingsactie zien. Of tot een dierbare behoefte heeft aan een levensreddende bloedtransfusie. Rebecca Waring is lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Groot-Brittannië. Het moment waarop ze besefte dat haar pasgeboren dochtertje, Megan, dringend bloed nodig had, zit nog vers in haar geheugen.

Megan was niet te vroeg geboren, maar ze woog veel te weinig. Haar ouders, William en Rebecca Waring, kregen het hartverscheurende nieuws dat er iets mis was met hun dochtertje. Een onderzoek op de afdeling Pediatrische cardiologie wees uit dat Megan leed aan de Tetralogie van Fallot (TvF). Dat is een ernstige, zeldzame aandoening waarbij zuurstofarm bloed uit het hart naar het lichaam wordt gepompt.

Waring_family_2021
Waring_family_2021
De familie Waring, bestaande uit Rebecca (links), Megan, Ezekiel, William en Dylan, is lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Foto, Brett Beresford© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

De behandeling bestond in het geval van Megan uit een openhartoperatie, die ze onderging toen ze amper 4 maanden oud was.

Megan heeft bloedgroep O-positief. Slechts 6,6 procent van de wereldbevolking is O-positief, wat betekent dat het een van de zeldzaamste bloedgroepen is. Daarom deed het ziekenhuis in de hele stad een oproep tot bloeddonoren met bloedgroep O-positief.

De familie Waring en de leden van hun kerkgemeente vastten en baden om bloeddonoren. Hun gebeden werden de volgende dag al verhoord, want 73 mensen reageerden op de oproep. Rebecca herinnert zich nog dat ze enorm ontroerd was toen ze mensen zag toestromen om haar baby te redden.

‘Op één dag kwamen er 73 mensen naar het ziekenhuis. Sommigen waren helemaal van Newcastle gekomen, 3 uur verderop, om bloed te geven’, zegt Rebecca. ‘En uiteraard mocht ik mezelf niet bekendmaken en zeggen dat ze voor mijn dochter waren gekomen, maar ik stond bij de ingang, en ik zag mensen binnenkomen en vragen waar ze naartoe moesten. Het was een massaal antwoord op onze gebeden.’

Megan kreeg 14 bloedtransfusies tijdens de operatie die 14 uur duurde. Dankzij de vrijwilligers die bloed hadden gedoneerd, werd Megans leven die dag gered.

Elk jaar redden bloeddonaties miljoenen levens zoals dat van Megan. Bloeddonaties worden voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals bij traumapatiënten, tijdens bevallingen, bij bloedarmoede, bloedziekten, kankerbehandelingen enzovoort. Volgens statistieken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan één bloeddonatie tot drie levens redden.

14 juni is Wereldbloeddonordag. Volgens de WHO worden die dag de vrijwillige, onbetaalde bloeddonoren in de bloemetjes gezet omwille van hun levensreddende bloeddonaties, en wordt er meer aandacht gevraagd voor geregelde bloeddonaties, waardoor de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van bloedtransfusies voor patiënten wordt gewaarborgd.

De familie Waring wil iets terugdoen uit dankbaarheid voor de bloedtransfusies die Megans leven hebben gered. De vader en grootvader van Megan geven elke maand bloed, omdat ze iets willen terugdoen voor de gemeenschap die het leven van Megan heeft gered.

Megan_Waring_2021
Megan_Waring_2021
Megan Waring uit het Engelse Leeds werd in 2008 geboren met een levensbedreigende hartaandoening. Ze is nu uitgegroeid tot een gezond meisje. Foto, Rebecca Waring© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Megan is nu 13 jaar. Ze is een normale tiener die houdt van voetbal, tennis en dansen. Rebecca vindt het geweldig om te zien dat haar gezonde dochter allerlei dingen kan waar ze nooit van hadden durven dromen toen ze nog een kleine, zieke baby was.

‘Soms kijk ik naar haar en vraag ik me af hoe dit toch allemaal mogelijk was’, zegt Rebecca. ‘Die piepkleine baby met amper genoeg energie om te huilen, is nu uitgegroeid tot een levendige, energieke, heerlijke tiener.’

‘Je denkt er eigenlijk niet aan [om bloed te geven] tot je het zelf nodig hebt, of tot je kind het nodig heeft’, zegt Rebecca. ‘Ik denk zelfs dat het nooit bij ons zou zijn opgekomen als we er niet zo’n dringende behoefte aan hadden gehad. Daarom denk ik dat het goed is om verhalen te horen van mensen die er echt iets aan hebben gehad.  Misschien heb je op een dag zelf [veilig bloed] nodig, en dan moet het er zijn.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.