Maatschappelijke kwestie

Blootstelling van kinderen aan pornografie in de EU

Op woensdag 8 februari organiseerden mevrouw Anna Záborská (Europarlementslid) en de heer Luigi Morgano (Europarlementslid) in samenwerking met de Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE) en De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen) een congres met als titel ‘Blootstelling van kinderen aan pornografie in de EU’. Dit congres had tot doel te sensibiliseren voor de invloed van pornografie op kinderen en de Europese gemeenschap, en een dialoog aan te gaan met het oog op het nemen van voorzorgsmaatregelen.

 

De inleiding werd verzorgd door mevrouw Záborská en de heer Morgano. Zij fungeerden vervolgens als moderator van twee panelgesprekken. Mevrouw Heidi Als Ringheim van Porn & Society (Denemarken), dr. Emiliano Lambiase, klinisch psycholoog en psychotherapeut, de heer Francesco Di Lillo van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en mevrouw Maria Hildingsson van FAFCE voegden zich bij hen. Zij spraken over de invloed van pornografie op de maatschappij en de psychologische gevolgen voor kinderen die aan pornografie zijn blootgesteld.

Volgens mevrouw Záborská is deze materie nog steeds een taboe in het Europees Parlement en ontbreekt elke maatschappelijke discussie. ‘Wij moeten meer openlijk over dit probleem praten, en in het bijzonder over het verslavend aspect ervan.’

De heer Morgano sprak over het belang van de publieke opinie. Hij zei: ‘Het parlement levert belangrijk werk, maar er is meer betrokkenheid nodig, van burgers, organisaties en kerken. Anders wordt het een zaak die slechts enkele mensen aangaat in plaats van velen.’

Mevrouw Heidi Als Ringheim zei: ‘Wij zijn allemaal mensen en de meesten van ons hebben een natuurlijk besef van goed en kwaad, maar de manier waarop porno als de norm wordt beschouwd, voert een hele generatie naar de ondergang. Wij moeten als volwassenen onze verantwoordelijkheid opnemen en de opkomende generatie het onderscheid tussen gezonde en ongezonde seksualiteit bijbrengen.’

Dr. Emiliano Lambiase haalde recente onderzoeksresultaten aan: ‘Toegang tot en blootstelling aan pornografie beïnvloeden het beeld dat kinderen en jongeren over seksualiteit hebben. Zo ontwikkelen ze een onrealistische houding tegenover seks, staan ze toegeeflijker tegenover vluchtige seks en gaan ze vrouwen als seksobjecten beschouwen. Bovendien worden kinderen en jongeren onzekerder over hun seksuele overtuiging en waarden.’

De heer Di Lillo, hoofd van het EU-kantoor van de kerk in Brussel, liet het publiek kennismaken met de website OvercomingPornography.org en met andere hulpmiddelen die de kerk ter beschikking stelt aan kerkleiders, hulpbehoevenden en gezinnen die met pornografieverslaving kampen. Zo liet hij het filmpje ‘Wat moet ik doen als ik pornografie zie?’ zien. Dit filmpje leert kinderen hoe ze moeten reageren. Di Lillo zei: ‘In het filmpje zijn kinderen aan het woord. Ze leren kinderen om pornografie, onfatsoenlijke kleding en seksueel getinte beelden te benoemen. Kinderen krijgen eveneens het advies om de computer of tv uit te schakelen, weg te lopen en aan hun ouders of een volwassene die ze vertrouwen te vertellen wat er is gebeurd.’

Mevrouw Hildingsson sprak over het verband tussen pornografie en seksuele uitbuiting: ‘In het criminele milieu zijn pornografie, seksuele uitbuiting en mensenhandel nauw met elkaar verbonden. Een studie van 854 prostituees in 9 landen heeft uitgewezen dat bijna de helft van deze vrouwen werd gefilmd en dat de beelden als pornografie werden verspreid. Pornografie kan niet los van deze harde realiteit worden gezien.’

Tot besluit van zijn toespraak zei Di Lillo: ‘De miljardenomzet van de porno-industrie betekent niets vergeleken bij de gezondheid van kinderen en huwelijkspartners. Zij zijn de gezinnen die aan de basis van onze samenleving liggen. Zij dienen beschermd te worden. Dit is van prioritair belang.’

Hij sloot zijn toespraak af met een aansporing van de kerkleiders die in de Proclamatie over het gezin te vinden is:

‘Wij doen een beroep op burgers en overheidsdienaren met verantwoordelijkheidsbesef overal ter wereld om maatregelen te bevorderen die erop gericht zijn het gezin als de fundamentele eenheid van de maatschappij te handhaven en te versterken.’

Elk panelgesprek werd gevolgd door een vrij debat. Er volgde een levendige discussie met interessante bijdragen vanuit het publiek. Het was duidelijk dat er nog veel moet gebeuren om de blootstelling van kinderen aan pornografie te voorkomen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.