Persbericht

Bouw van vijf nieuwe tempels aangekondigd

President Thomas S. Monson, wereldleider van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, oftewel de mormoonse kerk, kondigde op zaterdag 3 oktober 2009 tijdens de 179ste oktoberconferentie van de kerk de bouw van vijf nieuwe tempels aan. Naast de 130 tempels die de kerk momenteel over de hele wereld al in bedrijf heeft, terwijl er nog zestien aangekondigd of reeds in aanbouw zijn, komen er in diverse werelddelen dus nog vijf bij. Als alle tempels voltooid zijn, komt het totaal daarmee op 151. De plaatsen waar de nieuwe tempels komen, zijn Brigham City (Utah, V.S.); Concepción (Chili); Fortaleza (Brazilië); Ft. Lauderdale (Florida, V.S.); en Sapporo (Japan). De exacte bouwplaatsen worden later bekendgemaakt. Mormoonse tempels verschillen van de gewone kerkgebouwen waar de leden op zondag voor de wekelijkse aanbidding, zondagsschoollessen en andere activiteiten bijeenkomen. Van die kerkgebouwen zijn er duizenden over de hele wereld. Ze worden wekelijks door de leden bezocht, en alle bezoekers zijn er welkom. Maar tempels zijn voor de leden van de kerk de heiligste plekken op aarde. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de heiligste ceremonies van het mormonisme, zoals het eeuwige kerkelijke huwelijk en andere gewijde handelingen. De bouw van tempels heeft al sinds het begin van de kerk deel uitgemaakt van haar activiteiten. Oprichter Joseph Smith bouwde drie tempels in de V.S., zijn opvolger bouwde de bekende tempel in Salt Lake City, and hun opvolgers gingen door met dit werk. Maar de bouw van tempels kreeg pas goed een nieuwe impuls met wijlen kerkpresident Gordon B. Hinckley, die het aantal van enkele tientallen al snel boven de honderd bracht. Zijn opvolger, Thomas S. Monson, zet dit werk voort.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.