Persbericht

Nieuw gebiedspresidium

Het bestaat uit de nieuwe Europese gebiedspresident, ouderling Erich Kopischke, en zijn raadgevers, de ouderlingen Gerald Caussé en José Teixeira. Zij bedienen alle kerkaangelegenheden in het gebied Europa. Klik alstublieft op deze link om een video over het nieuwe gebiedspresidium en hun taken te bekijken.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.