Persbericht

De Europese Dag van de Talen: zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen scheppen eenheid in een diverse wereld

Verspreid over heel Europa zijn jonge mannen en vrouwen die talen spreken waarvan ze nooit hadden gedacht dat ze die zouden of konden leren. Zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen komen uit de hele wereld naar Europa en dompelen zichzelf onder in het land en de gemeenschap waar zij dienen. Daarbij ontwikkelen ze een passie en liefde voor de mensen en culturen daar.

Isaac Turner is een goed voorbeeld van de blijvende effecten van het leren van een nieuwe taal om mensen met een andere achtergrond en ervaringen te kunnen dienen. Isaac is onlangs teruggekeerd naar zijn ouderlijk huis in Chorley (Engeland) na zijn zending van 25 maanden in Griekenland. Hij heeft daar Grieks, Albanees, Macedonisch en Griekse gebarentaal geleerd.

Day of Languages 01Download Photo

Isaac zegt: ‘De grootste motivatie om een nieuwe taal te leren, was voor mij liefde voor de mensen. Ik gaf zoveel om de mensen en de culturen, en ik wilde graag vriendschappen sluiten en de mensen leren kennen. Uiteraard was het erg belangrijk om mij te richten op het leren van de taal als ik meer over de cultuur te weten wilde komen en de mensen om mij heen wilde leren kennen. De mensen met wie we werkten, waren verbaasd en onder de indruk dat we zo hard werkten om hun taal te leren.’

Volgens Isaac zijn enkele van de voordelen op de lange termijn van het leren van een nieuwe taal dat hij zijn relaties met de mensen in Griekenland, Albanië en Macedonië kan onderhouden, en dat hij de leuke, culturele nuances van taal kan waarderen. In Griekenland zeggen ze bijvoorbeeld ‘het regent stoelpoten’, en niet ‘het regent pijpenstelen’, zoals in het Nederlands.

Zuster Edina Spisák komt uit Hongarije en dient sinds zes maanden in het zendingsgebied Hongarije/Roemenië. Hongaars is haar moedertaal en ze is al jaren Engels aan het leren.

Toen ze klein was, werd het Spisák vanwege haar leerproblemen afgeraden om naar een normale school te gaan. Later bleek dat ze dyslexie had, en ze heeft hard moeten werken om niet alleen haar moedertaal, maar ook het Engels onder de knie te krijgen. Door haar zending komt ze vaak in situaties waar ze Engels moet spreken met haar zendingscollega of de gezinnen die ze onderwijzen. Ze geeft ook Engelse les.

Day of Languages 02Download Photo

Ze is goed geworden in het herkennen van sterke punten die haar leerproblemen kunnen compenseren. Spisák is vooral goed in grammaticaregels. Ze zegt: ‘Een taal leren, lijkt op wiskunde leren. Ik vind het geweldig om grammaticapatronen en -regels te vinden die een probleem oplossen. In het Hongaars hebben we drie werkwoordstijden, maar in het Engels zijn er wel twaalf.’

Zuster Spisák zoekt actief naar kansen om haar met moeite verworven taalkennis in te zetten ten dienste van anderen door kerkdiensten te vertalen voor mensen die geen Hongaars spreken, en vóór haar zending door te werken met gehandicapten via Latter-day Saint Charities.

Ouderling Samuel Jaccod komt uit Sassari, op het Italiaanse eiland Sardinië. Zijn moedertaal is Italiaans, hij leert nu Engels en dient in het zendingsgebied Birmingham (Engeland). ‘Engels kunnen spreken en kunnen wisselen tussen Engels en Italiaans maakt mij erg blij en dankbaar. De mensen in Engeland zijn ook blij wanneer ze iemand met zo’n zwaar Italiaans accent horen proberen Engels te praten. Ze waarderen dat ik probeer hun taal te spreken en de wereld in hun moedertaal probeer te begrijpen.’

Day of Languages 03Download Photo

Wat al deze zendelingen gemeen hebben, is hun dankbaarheid voor hun gave van talen en hun optimisme voor de toekomst. Zij hebben medeleven en waardering voor mensen uit diverse culturen kunnen ontwikkelen en zullen deze houding en hun nieuwe taalkennis kunnen gebruiken om mensen bijeen te brengen en zich bewust in te zetten tegen conflict en culturele segmentering in de wereld.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.