Persbericht

De Kerk van Jezus Christus draagt bij aan nieuwe malaria-vaccinatie in Afrika

Bijna 40.000 kinderen worden gevaccineerd

Op 15 juni 2023 kondigde Gavi, de vaccinatie-alliantie, op de Global Vaccine Impact Conference in Spanje een bijdrage van 3 miljoen dollar van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aan, om een historische malaria-inentingscampagne in Afrika te steunen.

De bijdrage van de kerk ondersteunt de gecoördineerde inspanningen van Gavi, UNICEF, de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en anderen om het nieuwe RTS,S-vaccin tegen malaria in te kopen en te verspreiden. Dankzij de hulp van de kerk zullen ongeveer 39.500 Afrikaanse kinderen de vier doses krijgen om immuun tegen malaria te worden. Dit maakt deel uit van een grote, meerjarige campagne om vóór het einde van 2025 4,5 miljoen kinderen te vaccineren.

 

‘Malaria is nog steeds een van de dodelijkste ziekten in Afrika, waaraan jaarlijks duizenden jonge kinderen sterven’, zegt Guillaume Grosso, directeur samenwerking publieke en particuliere sector, donorrelaties en campagnes. ‘Dankzij cruciale bijdragen van donors als De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kunnen we meer kinderen met het vaccin beschermen.’

Volgens Gavi stierven in 2021 ongeveer 475.000 kinderen onder de 5 jaar in Afrika aan malaria. Dat maakt het de voornaamste doodsoorzaak onder kinderen op het continent – maar tot kort geleden was er geen vaccin beschikbaar. Er wordt al ruim 18 jaar aan een malaria-vaccin gewerkt. Het RTS,S-vaccin werd in oktober 2021 door de WGO voor algemeen gebruik goedgekeurd, na een succesvolle proef in Ghana, Kenia en Malawi, waar ongeveer een miljoen kinderen het vaccin ontvingen. Dit is het eerste malaria-vaccin dat de WGO heeft goedgekeurd. Andere zijn momenteel in ontwikkeling.

‘Dit hoognodige nieuwe RTS,S-vaccin tegen malaria zal duizenden jonge kinderen tegen deze dodelijke ziekte beschermen’, zegt Gérald Caussé, presiderende bisschop van de kerk. ‘We zijn dankbaar dat we deel uitmaken van dit historisch initiatief.’

RTS,S bestrijdt Plasmodium falciparum, wereldwijd de dodelijkste malaria-parasiet, en de meest voorkomende in Afrika. RTS,S is het eerste vaccin dat wordt aanbevolen ter voorkoming van malaria bij kinderen in gebieden met gemiddelde tot hoge malaria-besmetting.

Kwaku Agyeman-Manu, minister van volksgezondheid en heilige der laatste dagen in Ghana, heeft gezegd dat dit malaria-vaccin jaren van leed aan deze ‘verschrikkelijke ziekte’ in het land kan beëindigen.

‘In de gemeenschappen in mijn gehele land zijn de mensen enthousiast en is de vraag groot’, zegt hij.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen steunt Gavi, de vaccinatie-alliantie, al sinds 2011. De kerk geeft financiële steun aan vooraanstaande wereldwijde immunisatiepartners die vaccins inkopen en leveren, ziekten in kaart brengen, op uitbraken reageren, medisch personeel trainen en bestrijdingsprogramma’s uitvoeren. Het resultaat van deze inspanningen is onder meer dat er meer kinderen inentingen krijgen, zodat er minder kinderen sterven aan mazelen, rodehond, verschillende vormen van tetanus, polio, diarree, longontsteking, gele koorts en andere ziekten.

‘Inentingsprogramma’s zijn een investering in menselijk kapitaal’, zegt minister van volksgezondheid Austin Demby uit Sierra Leone. ‘Ze bevorderen de volksgezondheid, levensverwachting en werkresultaten. Ze zijn een aanbetaling voor toekomstige economische welvaart.’

‘Deze langverwachte inspanning om kinderen tegen malaria te vaccineren, zal werkelijk levens redden’, zegt algemeen ZHV-presidente Camille N. Johnson. ‘Het is een prachtige manier om hulp als de Heiland te bieden.’

Humanitaire hulp van De Kerk van Jezus Christus

De humanitaire hulp van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen verlicht lijden, bevordert zelfredzaamheid en biedt mogelijkheden tot dienstverlening. De kerk volgt de aansporing van Jezus Christus om hongerigen te voeden, dorstigen te laven, vreemdelingen onderdak te bieden, naakten te kleden, en zieken en noodlijdenden te bezoeken.

De humanitaire hulpverlening die de kerk biedt, is mogelijk door de ruimhartige donaties en het vrijwilligerswerk van de heiligen der laatste dagen en vrienden van het geloof. Jaarlijks dragen vrijwilligers meer dan zes miljoen werkuren bij aan liefdadige doelen.

De kerk is betrokken bij hulp- en ontwikkelingsprojecten in meer dan 190 landen en territoriums, en biedt hulp ongeacht ras, godsdienst of nationaliteit. De hulp is gebaseerd op de kernbeginselen van persoonlijke verantwoordelijkheid, gemeenschapszin, zelfredzaamheid en duurzaamheid.

Het malaria-vaccinatieproject wordt deels door LDS Charities Australië gefinancierd.

Over Gavi, de vaccinatie-alliantie

Gavi is een internationale organisatie die de toegang tot nieuwe en minder gebruikte vaccins voor kinderen in de armste landen van de wereld verbetert. Gavi heeft sinds 2000 bijgedragen aan de vaccinatie van bijna een miljard kinderen, waardoor meer dan 16 miljoen toekomstige sterfgevallen zijn voorkomen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.