Persbericht

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kondigt bouw en locatie van nieuwe tempel in Brussel aan

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is verheugd aan te kondigen dat er in Brussel, op Kunstlaan 52, een nieuwe tempel zal worden gebouwd. Dit is een belangrijke stap voor de leden van de kerk in België en omliggende gebieden.

Details
Het gebouw zal uit meerdere verdiepingen bestaan en zal ongeveer 2400 m2 groot zijn. Er zal ook plaats zijn voor een kerkgebouw en andere ontvangstruimtes. Er wordt momenteel aan gedetailleerde plannen voor het ontwerp van de tempel gewerkt. Op een later moment zullen 3D-tekeningen van het gebouw worden gepubliceerd en zal de datum van de eerstespadesteking bekend worden gemaakt.

Het belang van tempels
Tempels zijn heilige plaatsen voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. In tegenstelling tot gewone kerkgebouwen, waar wekelijks erediensten, bijeenkomsten en andere activiteiten plaatsvinden, zijn tempels gewijd aan specifieke heilige verordeningen en persoonlijke geestelijke groei. Deze verordeningen omvatten onder andere:

  • Het sluiten van een huwelijk voor tijd en alle eeuwigheid. In de tempel kunnen echtparen voor eeuwig met elkaar worden verbonden, wat betekent dat hun relatie niet alleen in dit leven, maar ook na de dood voortduurt.
  • Doop voor de doden. Dit is een verordening waarbij leden zich laten dopen namens overleden voorouders die tijdens hun leven niet de kans hadden om het evangelie te aanvaarden.
  • Begiftiging. Dit is een ceremonie die gelovigen symbolisch voorbereidt op de reis terug naar Gods tegenwoordigheid, waarbij ze heilige beloften doen.

Toegang tot de tempel
Tempels zijn alleen toegankelijk voor toegewijde leden van de kerk die zich aan specifieke geloofs- en gedragsnormen houden. Dit wordt zo gedaan om de heiligheid van de tempel te bewaren en een omgeving van vrede en geestelijke toewijding te handhaven.


Open dagen
We begrijpen dat er veel belangstelling en nieuwsgierigheid naar de functies en betekenis van een tempel zullen zijn. Daarom zullen er na de voltooiing van de bouwwerkzaamheden en vóór de officiële inwijding van de tempel open dagen worden georganiseerd. Tijdens deze periode kunnen mensen de tempel bezichtigen, en meer over de tempelceremonies en de rol van de tempel in het leven van kerkleden te weten komen. Dit is een unieke gelegenheid voor iedereen, ongeacht hun geloofsovertuiging, om een kijkje te nemen in dit heilige gebouw en meer over onze toewijding aan God te gaan begrijpen.

Vreugdevol naar de tempel uitkijken
De bouw van de tempel in Brussel is een vreugdevolle gebeurtenis voor de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en een bron van zegeningen voor de bredere gemeenschap. We hopen dat deze tempel niet alleen een plek van geestelijke kracht en inspiratie voor onze leden zal zijn, maar ook een plek van vrede en begrip voor iedereen die de kans krijgt om de tempel tijdens de open dagen te bezoeken.

Meer informatie
Voor meer informatie over tempels: https://nieuws.kerkvanjezuschristus.org/article/tempels
Voor vragen kunt u contact opnemen met:


David Geens, nationaal communicatiedirecteur
David.geens@kerkvanjezuschristus.church - 0475608011
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.