Persberichten

De term 'mormoon' of 'mormoons'

De term die doorgaans door het publiek wordt gebruikt om leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aan te duiden, is ‘mormonen.’ Een veel besproken onderwerp in de kerk is hoe zij denkt over deze term en hoe juist het is om hem te gebruiken voor het aanduiden van haar leden of andere aspecten van de kerk. Eerder deze maand werd de kwestie bijvoorbeeld behandeld in een voorpagina-artikel van The Salt Lake Tribune.
Men is al in de negentiende eeuw, kort na de oprichting van de kerk, begonnen heiligen der laatste dagen ‘mormonen’ te noemen. Het woord is afgeleid van het Boek van Mormon, een heilig boek met Schriftuur dat mormonen naast de Bijbel gebruiken. De bijnaam is blijven hangen en is sindsdien door kerkleden gebruikt als een kort alternatief voor ‘heiligen der laatste dagen’.


De term is echter geen vervanging van de juiste naam van de kerk. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de naam die de kerk in 1838 in Schriftuur is gegeven. Wie haar de ‘mormoonse kerk’ noemt, laat de Persoon weg die in de kerk centraal staat: Jezus Christus. Daarom noemt de kerk zichzelf niet ‘mormoonse kerk’ en ontmoedigt zij het gebruik van die term.
De kerk heeft dat standpunt in februari 2001 nog eens beklemtoond. Zij moedigde de nieuwsmedia en het publiek toen aan om de juiste naam van de kerk te gebruiken. Uiteindelijk komt het hierop neer dat het in orde is om de kerkleden aan te duiden met de naam ‘mormonen’, maar daar voegen we aan toe: ‘Gebruik “mormoonse kerk” alstublieft niet als vervanging van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.’ "
Het internet heeft nog een nieuw aspect aan deze kwestie toegevoegd. Nu mensen die informatie over de kerk opzoeken doorgaans ‘mormonen’ of ‘mormoons’ typen in hun zoekmachine, heeft de kerk in het kader van die realiteit voorzieningen moeten treffen. Als gevolg daarvan wordt in de meeste artikelen en koppen in Newsroom op lds.org het Engels voor ‘mormoons’ of ‘mormonen’ gebruikt zodat verklaringen van de kerk, standpunten, beleidspunten en artikelen makkelijker gevonden worden met zoekopdrachten op het internet.
De kerk heeft de term de afgelopen tien jaar veelvuldig gebruikt in vooraanstaande publicaties. In oktober 2001 — het jaar waarin de kerk nog eens nadruk legde op haar officiële naam — lanceerde zij ook een belangrijke nieuwe website, mormon.org, om mensen te bereiken die meer te weten willen komen over het mormonisme.
Al met al zijn we blij dat de media de volledige naam van de kerk vaker gebruiken dan in het verleden en dat auteurs de woorden ‘mormoon’ en ‘mormoons’ correcter gebruiken.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.