Persbericht

Mormoonse apostel spoort aan tot verdraagzaamheid en wijsheid in het bevorderen van godsdienstvrijheid

Volgens ouderling Oaks is het van kritiek belang om te weten hoe we in het openbare leven respectvol en waarheidsgetrouw communiceren, want ‘samenleven met wederzijds respect voor onze onderlinge verschillen is moeilijk in de wereld van vandaag.’ Ouderling Oaks beklemtoonde dat in het godsdienstige en openbare leven waarheid en verdraagzaamheid hand in hand gaan. ‘We moeten pal staan voor de waarheid, onderwijl verdraagzaamheid en respect opbrengend voor overtuigingen en denkbeelden die afwijken van de onze, en voor de mensen die deze hebben.’

Om beter te begrijpen op welke manier we dienen deel te nemen aan het openbare leven, moeten ‘onze acties in de samenleving gebaseerd worden op het evenwicht tussen waarheid en verdraagzaamheid’, waarvoor ouderling Oaks de volgende beginselen als leidraad gaf:

‘Als gelovigen in Jezus Christus hun visie op de waarheid in het openbaar brengen, moeten zij ernaar streven inspiratie van de Heer te ontvangen om selectief en verstandig te zijn bij hun keuze welke ware beginselen zij door wetten of andere overheidsacties willen bevorderen. Over het algemeen zouden ze geen wetten of overheidsmaatregelen moeten nastreven die geloofsovertuigingen van bepaalde gelovigen faciliteren, zoals het afdwingen van een bepaalde soort aanbidding, zelfs niet impliciet. Gelovigen kunnen minder voorzichtig zijn in het nastreven van overheidsmaatregelen ten gunste van beginselen die breder toepasbaar zijn dan alleen het faciliteren van de uitoefening van hun geloofsovertuiging, zoals wetten inzake de volksgezondheid, veiligheid en moraal.’

‘Als gelovigen hun standpunt in de samenleving kenbaar willen maken, moeten ze in hun methodes en de manier waarop zij dat standpunt verkondigen altijd blijk geven van verdraagzaamheid voor de mening en het standpunt van hen die hun overtuiging niet delen. Wij moeten niet bijdragen tot het extremisme dat onze samenleving verdeelt. Als gelovigen moeten we altijd vol liefde en geduld spreken, vol begrip en mededogen voor onze tegenstanders. Christelijke gelovigen is geboden hun naasten lief te hebben (…), te vergeven (…) en goed te doen aan diegenen die ons beledigen. (…) Als gelovigen dienen we bovendien onze argumenten en standpunten zo te verwoorden dat ze bijdragen tot een redelijke discussie, die van zo’n essentieel belang is voor een democratisch bestuur van een pluralistische samenleving. Op die manier dragen wij bij tot de beschaafdheid die van onmisbaar belang is voor het in stand houden van onze beschaving.’

‘Gelovigen dienen zich niet te laten afschrikken door de zo veel gehoorde beschuldiging dat zij proberen om een moraalsysteem via de wet op te leggen. Veel wetten zijn gebaseerd op de joods-christelijke moraal, dat is al eeuwen zo. Onze beschaving is gebaseerd op een moraalsysteem en kan niet zonder voortbestaan.’ ‘Gelovigen dienen niet terug te schrikken voor het nastreven van wetten die openbare toestanden of beleidspunten in stand houden die bijdragen tot het praktiseren van de vereisten van hun geloof in zoverre die toestanden of beleidspunten ten gunste zijn van de volksgezondheid, de veiligheid of de moraal. (…) Maar als gelovigen in de meerderheid zijn, moeten ze altijd attent omgaan met de meningen van de minderheid.’

Tot slot spoorde ouderling Oaks heiligen der laatste dagen aan om ‘verstandiger en vaardiger te worden in het uiteenzetten en bevorderen van onze standpunten, en het uitoefenen van onze invloed, waar wij die hebben.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.