environment_01.jpeg
Persbericht

De verbindende kracht van de natuur: de brug tussen onszelf en de Geest

Wereldmilieudag: natural mindfulness opent de deur naar geestelijke verbinding

Op 5 juni is het Wereldmilieudag – een wereldwijd initiatief dat aandacht vraagt voor ecologische bewustwording en probleemoplossing. De natuur heeft in diverse godsdiensten grote betekenis en dient vaak als heilig symbool van geloof. Vanuit een christelijk perspectief moedigt De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen haar leden aan om dankbaar te zijn voor de natuur en haar in ere te houden. Wijlen apostel ouderling M. Russell Ballard heeft het belang van tijd doorbrengen in de natuur benadrukt: ‘Om werkelijk de Schepper te eerbiedigen moeten we zijn scheppingen waarderen. We moeten tijd inruimen om de wonderen der natuur te observeren.’ Ouderling Ballard gaf kerkleden in deze hectische wereld de raad om ‘even stil te staan en te onthaasten in de natuur’ en zo weer in contact te komen met God, anderen en onszelf.


 

environment_02.jpeg
environment_02.jpeg
Neem tijd om tot rust te komen 2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Mindfulness

 God spoort ons in de Bijbel aan om tot rust te komen en te weten ‘dat Ik God ben’. Het is in deze drukke samenleving een hele uitdaging om rust te vinden, met name voor de jongere generaties. Door de COVID-19-pandemie zaten velen noodgedwongen in een isolement, waardoor ze weer tot zichzelf konden komen en het belang ontdekten van ‘in het hier en nu’ zijn. Mindfulness in de natuur is enorm populair geworden. Het is wetenschappelijk bewezen dat tijd in de natuur doorbrengen niet alleen bevorderlijk is voor onze mentale gezondheid, positieve gedachten en innerlijke stilte, maar dat het ook goed is voor ons psychisch welzijn. De natuur nodigt uit tot zelfreflectie en zet velen ertoe aan om dieper in zichzelf te duiken voor zelfinzicht en innerlijke rust.


 

environment_03.jpeg
environment_03.jpeg
Mindfulness opent de deur naar spiritualiteit 2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De brug naar het goddelijke

 John Taylor, voormalig president van de kerk, heeft gezegd: ‘Of u nu naar vogels, zoogdieren of het menselijk lichaam kijkt, u ziet iets voortreffelijks, prachtigs en harmonieus, wat het waard maakt om over het bestaan van een God na te denken.’ Steeds minder mensen geloven in het bestaan van een God. De natuur roept echter vaak diepere levensvragen bij mensen op. Volgens ouderling Stephen L. Richards, een andere overleden apostel van de kerk, is schoonheid synoniem met ‘zuivere godsdienst’. Hij betwijfelde ‘of er ooit een rationeel wezen zou zijn geweest dat aan het idee van God als Persoon had gedacht als hij niet door schoonheid en volmaakte lieflijkheid was omringd’. Voor heiligen der laatste dagen vinden ontmoetingen met het goddelijke vaak in de natuur plaats. De herstelling van de kerk, die begon toen Joseph Smith jr. God en Jezus Christus in een bos zag, is een duidelijk voorbeeld hiervan. De natuur is het kanaal waarlangs personen in verbinding komen te staan met het goddelijke en op zoek gaan naar geestelijke ervaringen.

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen worden net als vele andere gelovigen aangespoord om rentmeesters van de aarde te zijn en de natuur als een brug naar God te zien. In de natuur leren we rust te vinden en ontdekken we dat God misschien toch niet zo ver weg is als we dachten.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.