Persbericht

De Zustershulpvereniging: een erfgoed van 170 jaar

Dit jaar vieren mormoonse vrouwen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen over de hele wereld het 170-jarig bestaan van de Zustershulpvereniging (ZHV). Ook in Nederland wordt uitgebreid stilgestaan bij het Nederlandse erfgoed. Bekijk de activiteiten op dekalender. Op donderdag 17 maart 1842 werd in aanwezigheid van twintig vrouwen de ZHV te Nauvoo (Illinois, VS) opgericht door de profeet Joseph Smith. Tevens maakte de profeet de ZHV een officieel onderdeel van de organisatie van de kerk. De ZHV is één van de eerste en grootste vrouwenorganisaties ter wereld die speciaal is georganiseerd voor vrouwen van de kerk. Meer dan zes miljoen vrouwen zijn lid van deze organisatie. Het doel van de ZHV is helpen voorzien in de stoffelijke en geestelijke behoeften van alle vrouwen in de kerk, maar ook van anderen die in nood zijn. Zuster Carla Zwackhalen, ZHV-presidente van de ring Rotterdam, zegt: ’Iedere vrouw doet ertoe. Iedere vrouw heeft haar eigen talenten en eigen aandeel in de ZHV. Er is geen standaardtype ZHV-vrouw. Ik hoop dat iedere vrouw beseft hoe waardevol ze is in Gods ogen.’ Julie B. Beck, algemeen ZHV-presidente van de kerk, merkt op: ‘Ongeacht welke rol een vrouw heeft, alle vrouwen hebben de mogelijkheid deel te nemen aan een organisatie die ons leert hoe we ons geloof in Jezus Christus kunnen versterken, ons aanmoedigt om te studeren en ons verder te ontwikkelen, en de goddelijke waarde van vrouwen benadrukt.’ Naastenliefde betonen door middel van dienstbaarheid en gezinnen versterken zijn eveneens speerpunten van de ZHV. Bekijk voorinformatie over het erfgoed van de ZHV het boekDochters in mijn koninkrijk

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.