Persbericht

17 maart 2012 Zustersdag Ring Rotterdam

De vrouwen van de Zustershulpvereniging (ZHV) van de Ring Rotterdam vieren samen het 170-jarig bestaan van de organisatie.Op zaterdag 17 maart zijn alle vrouwen vanaf 17 jaar en ouder welkom in het kerkgebouw van Rotterdam 2. Tijdens het programma van de Zustersdag speelt de historie van de ZHV in de Ring Rotterdam een bijzonder rol. Vier zusters uit verschillende generaties zullen spreken evenals het ZHV-presidium van de Ring.

Het middag programma wordt door de wijken en gemeente ingevuld op een culturele wijze. Ook is er een foto collage te zien metverschillende ZHV activiteiten uit de “geschiedenis”.

Voor de aanwezigen zal er een heerlijke lunch worden verzorgd. Aanvang:10.00 uur tot 16.00 uur
Kerkgebouw Rotterdam 2:Schoonveld 60, te Rotterdam

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.