Persbericht

Deelneming bij het overlijden van kardinaal Godfried Danneels

 

De kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen heeft met droefenis het overlijden van kardinaal Godfried Danneels vernomen. Wij willen onze deelneming betuigen en christelijke naastenliefde aanbieden aan alle geloofsgenoten van de Katholieke kerk.

Wij kennen kardinaal Danneels als een warme en diplomatieke man die het geloof uit zijn hart beleefde. Hij was een herder voor zijn kudde en een bruggenbouwer die de liefde van God als de hoeksteen van onze samenleving zag. Zijn heengaan is voor velen een groot verdriet, maar als christenen zijn wij ervan overtuigd dat hij nu in het gezelschap verkeert van zijn geliefde Heiland Jezus Christus.

Wij zullen voor hem en zijn familie bidden en wij geloven dat wij weer eens zullen samen zijn.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.