Nieuwsartikel

In maart worden vrouwen over de hele wereld gehuldigd

     

De maand maart telt twee dagen waarop vrouwen worden gehuldigd en erkend: 8 maart is de Internationale Vrouwendag, en op 17 maart wordt de oprichting van de zustershulpvereniging herdacht.

Over de hele wereld is dit een gelegenheid om na te denken over de waarde en de prestaties van vrouwen in het verleden en het heden. De vrouwen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vieren bovendien hun lidmaatschap van een organisatie die al meer dan 175 jaar bestaat.

De zustershulpvereniging of ZHV is op 17 maart 1842 in het leven geroepen om vrouwen en gezinnen te versterken, en om hulpbehoevenden te helpen. Emma Smith was de eerste presidente van de ZHV. Zij vertelde de twintig zusters die bij de eerste vergadering aanwezig waren: ‘We gaan iets bijzonders tot stand brengen.’ Vandaag telt de zustershulpvereniging wereldwijd meer dan 7 miljoen leden.

Elk jaar komen leden van de ZHV in Europa samen om de oprichting van hun bijzondere organisatie te vieren.

Het doel van de zustershulpvereniging

Het motto van de zustershulpvereniging staat in 1 Korinthe 13:8: ‘De liefde vergaat nimmermeer’. Dat motto spoort alle leden aan om naastenliefde na te streven en hun naaste te dienen.

Vanaf haar oprichting zet de zustershulpvereniging zich in voor sociale, humanitaire en plaatselijke doelen. Eliza R. Snow, algemeen ZHV-presidente van 1866–1887, legde de nadruk op onderwijs voor vrouwen. Zij zorgde ervoor dat vrouwen een medische opleiding tot arts of verpleegster konden krijgen. Emmeline B. Wells was presidente van 1910–1921. Zij ijverde vurig voor vrouwenkiesrecht en was bevriend met Susan B. Anthony. Dankzij hun tomeloze inzet konden vrouwen in Utah als eerste hun stem uitbrengen tijdens nationale verkiezingen.

Van 1876 tot 1976 verbouwden ZHV-leden tarwe om het vervolgens op te slaan en onder behoeftigen te verdelen. Ze hadden voldoende tarwe voor schenkingen aan de overlevenden van de aardbeving in San Francisco in 1906, tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, en aan mensen in hun eigen omgeving. Het tarweprogramma werd in 1976 in het welzijnsprogramma van de kerk opgenomen.

De huidige presidente van de zustershulpvereniging heet Jean B. Bingham. Zij legt de klemtoon op humanitaire hulp, interkerkelijke dialoog en internationale vrouwenrechten. Haar eerste raadgeefster, Sharon Eubank, staat aan het hoofd van LDS Charities, de wereldwijde humanitaire organisatie van de kerk. Haar tweede raadgeefster, Reyna I. Aburto, is opgegroeid in Nicaragua, waar ze een oorlog en een zware aardbeving overleefde. Sinds ze op 26-jarige leeftijd lid van de kerk werd, zet ze zich in voor de gemeenschap, de jeugd en de kerk.

   

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.