Persbericht

Een avond met dr. Stephen R. Covey

Elk gezin heeft zo zijn moeilijkheden. Sommige komen van binnen, andere van buitenaf. Dr. Coveys onderhoudende uiteenzetting benadrukt het stappenplan dat u kunt volgen om uw gezins-en familiebanden te verstevigen en te verbeteren. Verder bouwend op zijn '7 Habits' bespreekt hij het verschil tussen efficiënte en inefficiënte gezinnen. Hij brengt tijdloze beginselen die u zullen helpen om beter te communiceren en uw moeilijkheden te overwinnen. Dr. Covey vertelt over ervaringen uit zijn eigen gezinsleven en dat van anderen, die tegelijk grappig en aangrijpend zijn, en die heel goed typeren hoe u deze beginselen kunt toepasen in uw eigen gezin. Hij zal u ook leren hoe deze basisbeginselen er ook toe kunnen bijdragen om in onze directe omgeving vrede en harmonie te brengen, en onze samenleving te verbeteren. Dr. Covey legt nadruk op ethiek en integriteit als de basis voor intermenselijke verhoudingen, legt uit wat een sterke invloed dit heeft op gezinnen, overheden, ondernemingen en de samenleving. Tijdens zijn betoog bespreekt hij manieren om positieve veranderingen aan te brengen in ons gezin, waardoor we onze problemen kunnen overwinnen en gemeenschappelijke dilemma’s aanpakken. LET OP: Bij publicatie van deze aankondiging waren er geen zitplaatsen meer beschikbaar! Maar de redactie doet zijn best om een goed verslag te publiceren na het evenement. Zondag 11 oktober 2009 - 19.00 tot 21.00 uur
Kerkgebouw ring Antwerpen
Bergen op Zoomlaan 20, 2170 Merksem, België

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.